De meeste wonden genezen snel en probleemloos. Maar soms geneest een wond niet goed en spelen er zaken die de genezing moeilijk maken. Het Wond Expertise Centrum (WEC) van Adrz is bedoeld voor patiënten met deze  ingewikkelde, moeilijk te genezen wonden. Met het speciale spreekuur van het WEC zorgen artsen en verpleegkundigen uit verschillende vakgebieden voor een snelle diagnose en behandelplan. Hiermee kunnen huisartsen en wondverpleegkundigen de juiste zorg bieden. Vaatchirurg Matthijs Faber en wondconsulent Bianca Baars zijn enthousiast. “De Wond Expertise Centra elders in het land bewijzen dat deze manier van samenwerken meerwaarde biedt voor de patiënten.”

De genezing van een wond kan door verschillende oorzaken verstoord raken. Zo is een slechte doorbloeding een belangrijke risicofactor, evenals de ziekte diabetes mellitus (suikerziekte). Ook mensen met kanker of een autoimmuunziekte kunnen soms kampen met een wond die slecht geneest. “Zo’n wond is vaak enorm pijnlijk. Dit kan grote gevolgen hebben voor patiënten. Sommigen slapen niet of slecht. Anderen vereenzamen, omdat ze niet meer naar buiten kunnen of durven gaan. Daarom zetten we alles op alles voor een goede en passende wondzorg.” Bianca vertelt dat de wondzorg tot voor kort soms behoorlijk verschilde. “Zeeuwse zorgverleners overleggen samen binnen het Wondexpertisenetwerk Zeeland. Daaruit kwam naar voren dat er niet alleen veel verschillen zijn in wondbehandeling, maar ook dat huisartsen het lastig vinden om mensen met moeilijke wonden door te verwijzen naar de juiste specialist. Met het WEC bieden we voor beide problemen een oplossing”, aldus Bianca. “Overigens, voor diabetici werken we al langer samen binnen het Multidisciplinair Diabetisch Voeten Spreekuur (MDVS).”

Samenwerking

Binnen het WEC staat een multidisciplinair team klaar om complexe wonden te bekijken en beoordelen. “Een dermatoloog, wondconsulent en vaatchirurg vormen het team. Indien nodig kunnen zij de expertise inroepen van bijvoorbeeld een plastisch chirurg, orthopeed of het Medisch Centrum voor Hyperbare Zuurstoftherapie”, legt Matthijs uit. “Zo’n breed opgezet team is nodig, omdat moeilijke wonden vaak meerdere oorzaken hebben. Daarvoor is dus meer kennis en onderzoek nodig dan de huisarts of wondverpleegkundige van de thuiszorg kunnen bieden. Natuurlijk kunnen zij uiteindelijk wél met ons behandelplan de wondzorg bieden. We willen voorkomen dat patiënten steeds naar het WEC moeten komen. In feite zijn de huisarts en wondverpleegkundige onze ogen en oren. Zij signaleren of alles volgens plan verloopt. Samenwerking is dus heel belangrijk.”

Afspraak bij het WEC

Bianca legt uit dat patiënten die door de huisarts of wondverpleegkundige worden doorverwezen naar het WEC, eerst een telefonische afspraak krijgen met een wondconsulent. Het doel van dit telefoongesprek is om aan de hand van een vragenlijst na te gaan of een bezoek aan het WEC de juiste keuze is. “Eigenlijk stellen we hiermee vast of een patiënt door het team van het WEC gezien moet worden of door één specialist. Mocht na het gesprek besloten worden dat aanvullend onderzoek nodig is, dan wordt dat direct ingepland.” Wie uiteindelijk wordt uitgenodigd voor een afspraak op het WEC kan erop vertrouwen dat er zo snel mogelijk een diagnose gesteld wordt, inclusief behandelplan. “We werken zo efficiënt mogelijk. Zo bekijkt het voltallige team de wond, zodat alle specialisten deze samen kunnen beoordelen. Soms is verder onderzoek nodig. Is dat niet het geval, dan wordt het behandelplan opgesteld.”

Alles wat nodig is

Volgens Matthijs biedt Adrz op het gebied van wondzorg alles wat een patiënt mogelijk nodig kan hebben. “We hebben bijvoorbeeld de mogelijkheid van Hyperbare Zuurstoftherapie. Dat kan maar op een paar plaatsen in Nederland. Daarbij krijgen patiënten 100% zuurstof onder verhoogde omgevingsdruk toegediend. Deze therapie bevordert de wondgenezing. De afdeling Dermatologie werkt bovendien nauw samen met het Erasmus MC en wat betreft mijn specialisme, vaatchirurgie, hebben we alles in huis om patiënten te helpen, zowel op het gebied van onderzoek als behandeling.” Bianca vult aan: “Bovendien is het prettig dat de lijnen binnen ons ziekenhuis kort zijn. We kunnen daardoor snel de juiste specialist inschakelen, zodat we de zorg voor de patiënt snel in gang kunnen zetten.”