Mensen met diabetes, in de volksmond suikerziekte, kunnen problemen met hun voeten krijgen. Zij kunnen wonden krijgen die moeilijk genezen. Dit wordt ook wel een diabetische voet genoemd. Adrz heeft speciaal voor deze patiënten het Multidisciplinair Diabetisch Voeten Spreekuur (MDVS). Aan dit voetenspreekuur werken verschillende disciplines mee, zoals de vaatchirurg, revalidatiearts, wondconsulent, podotherapeut, diabetisch verpleegkundige en orthopedisch schoenmaker. Dit team stelt een samenhangend behandelplan op.

Mensen met diabetes hebben vaker dan normaal problemen met hart- en bloedvaten. Door diabetes worden bloedvaten dikker en stugger en raken ze eerder beschadigd. Hierdoor verslechtert de doorbloeding. Een diabetische voet is een combinatie van voetafwijkingen die ontstaan bij patiënten met suikerziekte. Deze voetafwijkingen kunnen wonden zijn, maar ook afwijkingen in de stand van de voet. Vaatchirurg Matthijs
Faber wijst erop dat de gevolgen van een dergelijke wond groot zijn. “Als een diabetische voetwond niet snel en goed wordt behandeld, kan een infectie ontstaan. Zo’n infectie kan al snel uit de hand lopen. Om die reden is goede en passende wondzorg ontzettend belangrijk.”

Afspraak bij het MDVS

Patiënten die worden doorverwezen naar het MDVS worden in eerste instantie gezien door de podotherapeut, de wondconsulent en de diabetisch verpleegkundige. Zij nemen hun bevindingen mee naar het multidisciplinair overleg, waarbij ook de revalidatiearts en de orthopedisch
schoenmaker aanwezig zijn. “De inzet van het team is tweeledig”, aldus Matthijs. “Allereerst ligt de focus natuurlijk op het zo goed mogelijk genezen van de wond. Maar, gelet op de suikerziekte, is het daarnaast erg belangrijk om aandacht te besteden aan preventie.”

Samen behandelen

Het behandeladvies van het multidisciplinair team kan worden teruggekoppeld aan de huisarts of wondverpleegkundige van de thuiszorg, zodat zij de juiste zorg kunnen bieden. Matthijs wijst erop dat, in geval van moeilijke wonden, de patiënten gecontroleerd blijven worden. “We doen dat omdat deze wonden bij diabetici een hoog risico hebben. Als een diabetische voetwond niet geneest of zich snel verder uitbreidt, is er soms geen andere mogelijkheid dan een amputatie. Natuurlijk willen we dat voorkomen met de inzet van meerdere vakgebieden tegelijk.”

Inzetten op preventie

Is de wond eenmaal gesloten, dan zijn het met name de revalidatiearts en de orthopedisch schoenmaker die inzetten op het voorkomen van wonden. Natuurlijk in nauw overleg met de andere specialisten. “Het gevoel in de voeten en tenen van deze patiënten is vaak niet meer zo goed. Patiënten merken dus niet dat ze een wondje aan hun voet hebben. Ook komt het voor dat deze patiënten afwijkingen in hun voet hebben, zoals klauwtenen, hamertenen of zelfs het volledig doorzakken van het voetgewelf. Om die reden is orthopedisch schoeisel zo belangrijk. Het voorkomt drukplekken en daarmee de kans op nieuwe wondjes. De revalidatiearts adviseert de schoenmaker en evalueert het gebruik van de schoenen. Verder adviseert de revalidatiearts over het dragen van de schoenen. Het is van belang dat patiënten die aangepaste schoenen dragen vanaf het uit bed stappen tot het naar bed gaan. Elk moment dat ze niet gedragen worden, loopt de patiënt een hoog risico op het krijgen van nieuwe
wonden. Uiteindelijk geldt ook hier: genezen is goed, maar voorkomen is beter. Met deze multidisciplinaire aanpak voor de diabetische voet maken wij ons daarvoor sterk.”