Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Bij Adrz staat een gespecialiseerd team klaar voor patiënten die palliatieve zorg nodig hebben. Palliatieve zorg richt zich op het verminderen of voorkomen van klachten als er geen genezing meer mogelijk is. Ellen van Vliet, internist-oncoloog, is gespecialiseerd in palliatieve zorg. Zij vertelt wat zij en haar collega’s voor patiënten kunnen betekenen en hoe zij de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk proberen te houden.

“Palliatieve zorg wordt soms verward met terminale zorg”, begint Ellen haar verhaal. “Maar ik behandel bijvoorbeeld vrouwen met uitgezaaide borstkanker: zij zullen niet meer genezen, maar hebben soms nog enkele jaren leven in het vooruitzicht. Die probeer ik zo dragelijk mogelijk te laten verlopen, bijvoorbeeld door pijn te bestrijden.”

Uitgebreid team van experts

Al een aantal jaar is er een palliatief team in Adrz, dat door de vele vragen over dit onderwerp flink is uitgebreid. Ellen: “Ik begon samen met één pijnarts en twee jaar terug zijn daar een hematoloog, neuroloog en longarts aan toegevoegd. Sinds kort is ons team versterkt met een geriater, en maakt een casemanager palliatieve zorg er vast onderdeel van uit. Alle teamleden hebben een aanvullende opleiding palliatieve zorg gedaan. Wij hebben geen eigen afdeling, maar bezoeken patiënten desgewenst aan het bed. Ons team kan daarnaast de hulp inroepen van de fysiotherapeut, diëtist en geestelijk verzorger of
psycholoog. Zij kunnen ook betrokken worden bij de patiënt – het is maar net wat de hulpvraag is.”

Pijn of misselijkheid bestrijden

Ellen somt een flink aantal voorbeelden op waarover het team palliatieve zorg adviseert. “De ene keer gaat het om een kortademige longpatiënt, soms zijn er misselijkheidsklachten of is er pijnbestrijding nodig. Krijgt een patiënt een morfinepompje, dan adviseren wij over de dosering. Is de levensverwachting korter dan twee weken en is er veel onrust of pijn ondanks de gestarte behandeling, dan geven wij advies over het in slaap brengen van de patiënt.” Voor patiënten in die fase zijn, in overleg met de afdeling, aangepaste bezoektijden mogelijk. “We proberen het voor de patiënt en de familie zo comfortabel mogelijk te maken, zodat iedereen afscheid kan nemen van zijn of haar geliefde.”

Intensief overleg

Sinds kort heeft Adrz een belangrijk certificaat behaald, dat is toegekend door de Europese beroepsvereniging voor Medische Oncologie. Ellen: “Dat hebben we gekregen omdat in Adrz 24/7 palliatieve zorg beschikbaar is. En omdat we wekelijks met alle disciplines overleg hebben over palliatieve patiënten: zowel patiënten uit het ziekenhuis als degenen die onder behandeling staan van een huisarts kunnen besproken worden. Aanvullend hebben we ook nog een poli waar we in gesprek gaan met oncologische patiënten die in hun laatste levensfase zitten: wat vind jij belangrijk, wat past bij je geloofsovertuiging en waar liggen jouw grenzen voor een behandeling? Dat maakt mijn vak ook zo mooi: je bouwt echt een band met mensen op en bent ze tot steun in de laatste fase van hun leven. Bijzonder dat ik daar deel van mag uitmaken.”