Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Een verblijf in het ziekenhuis is meer dan uw medische behandeling alleen. Hoe verloopt de communicatie, is de patiënteninformatie toereikend, voelt u zich veilig en kunt u meedenken over uw behandeling?

Rechtstreeks meepraten over verbeteringen en ontwikkelingen

‘Als Cliëntenraad willen we graag van patiënten hun ervaringen weten om hun belangen te kunnen behartigen,’ legt voorzitter Peter den Doelder uit. ‘Panelleden praten rechtstreeks mee over verbeteringen en ontwikkelingen in Adrz. Hun opmerkingen en ervaringen leggen wij als adviezen voor aan de Adrz-organisatie. Het patiëntenpanel telt nu 180 leden, maar we willen er meer, want hoe meer mensen meedoen, hoe beter we weten wat patiënten willen en hoe sterker onze adviezen zijn.’

Hoe werkt het patiëntenpanel?

‘Elk panellid ontvangt 8 à 12 keer per jaar een vrijwillige vragenlijst over een specifi ek onderwerp. Het invullen vraagt 3 tot 10 minuten. De uitkomsten gaan naar de Adrz-organisatie, naar alle panelleden en we publiceren ze op de website. Ons eerste panelonderzoek ging over de coronamaatregelen. Driekwart van de respondenten zei zich veilig te voelen, maar vond de routes soms onduidelijk en de wachtruimtes te vol waardoor 1,5 meter afstand houden niet mogelijk was. Hierop zijn de looproutes verduidelijkt, besloot Adrz mondkapjes te verplichten voor bezoekers én personeel, en wordt patiënten gevraagd zo veel mogelijk alleen te komen. Alle resultaten staan op Adrz.nl/patientenpanel.’

Hoe doet u mee?

U kunt zich aanmelden voor het Adrz Patiëntenpanel via het inschrijfformulier. Dit formulier en meer informatie over het panel vindt u via Adrz.nl/patientenpanel.