Wereldkankerdag

Op 4 februari 2023 is het Wereldkankerdag. De casemanagers Oncologie van Adrz organiseren hiervoor op vrijdag 3 februari 2023 een symposium voor zorgprofessionals. Dit symposium vindt plaats van 13.00-17.30 in de Ontmoetingskerk in Goes (onder voorbehoud van ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19). Het thema van dit symposium luidt: ”Diversiteit in de oncologie”.

Adrz Wereld Kankerdag Symposium Aankondiging

We bieden een divers programma aan waarbij thema’s als zingeving, pijn, wondproblematiek, technologie en ethisch handelen aan bod komen.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst, door een e-mail te sturen naar communicatie@adrz.nl, onder vermelding van:

  • Naam
  • BIG nummer (noodzakelijk indien u accreditatie wilt aanvragen)
  • E-mailadres
  • Keuze voor workshop 1 en 2 of voor de langlopende workshop ‘Moreel Beraad’*

De workshops en het volledige programma vindt u onder het kopje ‘programma symposium Wereldkankerdag’.

* Voor de workshop Moreel Beraad kunt u zich aanmelden als toeschouwer of deelnemer.

Programma symposium wereldkankerdag

13.00 uur

Inloop

13.30 uur

Opening

13.35 uur

Vlekje, bultje, plekje (ernstig of niet)? Adviezen voor zorgverleners.

Saskia Rolloos (verpleegkundig specialist AGZ Dermatologie, werkzaam binnen Adrz en Quality thuiszorg)

14.00 uur

Zingeving vanuit multicultureel perspectief
Jeannette van den Beukel en Soumaya El Kadiri (geestelijk verzorgers Adrz)

14.30 uur

Het gebruik van niet-voorgeschreven middelen en medicatie bij oncologische aandoeningen.
Zina Schenkels (ziekenhuisapotheker Scheldezoom)

15.00 uur

Pauze

15.30 – 16.45 uur

Moreel Beraad (aanmelden als deelnemer of toeschouwer)
Jacoline de Koe (geestelijk verzorgder) en Connie Meerman-Poortvliet (verpleegkundige kinderafdeling Adrz)

15.30 uur

Workshop ronde 1:

  • Workshop oncologische wonden. (Door Mariëtte Midavaine, WSD-verpleegkundige Adrz)
  • Workshop digitale oncologische zorg: wordt de patiënt daar beter van? (Door Marcel Suderee, senior manager customer projects)
  • Workshop chemotherapie: toedieningsvormen, bijwerkingen, omgaan met excreta en aandachtspunten voor zorgverleners. (Door Ellen van Vliet, internist-oncoloog Adrz en Denise Remijn, oncologieverpleegkundige)

16.05 uur

Workshop ronde 2:

  • Workshop oncologische wonden. (Door Mariëtte Midavaine, WSD-verpleegkundige Adrz)
  • Workshop digitale oncologische zorg: wordt de patiënt daar beter van? (Door Marcel Suderee, senior manager customer projects)
  • Workshop chemotherapie: toedieningsvormen, bijwerkingen, omgaan met excreta en aandachtspunten voor zorgverleners. (Door Ellen van Vliet, internist-oncoloog Adrz en Denise Remijn, oncologieverpleegkundige)

16.45 uur

Afsluiting

Sponsoren

Mede dankzij onze sponsoren Medireva en Sananet kunnen wij dit symposium gratis aanbieden.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN en V&VNVS.