Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Wereldkankerdag

Op vrijdag 4 februari 2022 is het Wereldkankerdag. Adrz organiseert van 13.00 – 17.30 uur een online symposium voor zorgprofessionals. Het thema van dit symposium luidt: ”Geen genezing, toch kwaliteit. Zorgen voor kwaliteit van leven in de oncologische zorg”. Bent u er ook bij?

Adrz Wereld Kankerdag Symposium Aankondiging

Verschillende sprekers zullen u de laatste stand van zaken geven over bijvoorbeeld immunotherapie bij longkanker en radiotherapie in de palliatieve zorg. Ook staan we stil bij off-label gebruik van medicatie en hoe te handelen bij dyspneu in de laatste levensfase. Naast deze medische kennis willen we ook stil staan bij het zorgen voor jezelf als zorgverlener. Hoe hou je jezelf staande? We ronden het symposium af met een verhaal van een nabestaande die ons meeneemt in haar ervaring met de zorg rondom haar moeder die niet meer beter kon worden.

Tickets bestellen

Bestel hier uw tickets voor het symposium.

Programma symposium wereldkankerdag

13.20 – 13.30 uur

Welkom

13.30 – 14.00 uur

Longkanker en ontwikkeling
José van Erk en Berdien Kooijman (long-oncologieverpleegkundigen Adrz)

14.00 – 14.30 uur

Radiotherapie als palliatie
Diana de Ronde (Physician Assistant van het Zuidwest Radiotherapeutisch Instituut)

14.30 – 15.00 uur

”Hoe houd je jezelf staande als zorgverlener in de palliatieve zorg”
Prof. Dr. Jolanda de Vries (medisch psycholoog, hoogleraar Tilburg University leerstoel Kwaliteit van leven en tevens lid raad van bestuur Adrz)

15.00 – 15.15 uur

Pauze

15.15– 15.45 uur

Up to date in de palliatieve zorg: hoe te handelen bij dyspneu in de laatste fase en valkuilen bij palliatieve sedatie.
Ellen Janssens-van Vliet (Internist-Oncoloog Adrz)

15.45 – 16.15 uur

”Off-label gebruik van medicatie in de palliatieve zorg: Kwalijk of een kans?”
Marijke Speelman-Verburgh (Huisarts Zierikzee), verbonden aan Hospice Kaaskenshuis en consulent palliatieve zorg in Zeeland.

16.15 – 16.45 uur

Mijn moeder is dood
Anne de Pagter (Nabestaande/Kinderarts-Hematoloog)

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij V&VN en V&VNVS.

Disclaimer

Indien u zich inschrijft voor dit webinar, zorgt het Ticketkantoor voor de verwerking van uw (persoons)gegevens en de afhandeling van de betaling. Nadere informatie over de bescherming van uw privacy kunt u nalezen in hun privacy statement.

Het Ticketkantoor verstrekt vervolgens een bestand met alle aanmeldingen aan Adrz. Adrz zal dit bestand uitsluitend gebruiken voor het verstrekken van toegang tot het webinar en eventueel noodzakelijk geachte informatie over het webinar. Uw gegevens zullen een maand na het webinar vernietigd worden. Op de deze verwerking door het Adrz is de privacyverklaring Algemeen van het Adrz van toepassing.