Wij kunnen ons meer richten op onze kerntaken

Annemarieke Loot – Klinisch Chemicus

 

Duizenden buisjes bloed, urine en andere lichaamsstoffen gaan dagelijks door de apparatuur van het Klinisch Chemisch Laboratorium van Adrz in Goes. Ze worden onderzocht op cholesterol, bloedarmoede, vitaminen en tal van andere stoffen die wel of juist niet aanwezig zijn. Ongeveer de helft van die monsters wordt onderzocht op verzoek van huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners uit de eerste lijn en wordt op verschillende priklocaties in Zeeland afgenomen. Een flinke logistieke operatie, die sinds twee jaar wordt verzorgd door Diagnovum.

Annemarieke Loot

Het is moeilijk om die transporten efficiënt te organiseren, zeker in een provincie als Zeeland’, zegt Annemarieke Loot, klinisch chemicus bij Adrz. ‘Daarom hebben we dat uitbesteed aan Diagnovum, die alle routes vanuit een centrale organisatie kan inplannen.’ Een ander voordeel is dat de informatie die uit de monsters komt, automatisch wordt opgenomen in het elektronisch patiëntdossier. ‘Als die patiënt dan bij ons in het ziekenhuis komt, is alle nodige informatie direct beschikbaar.’

Een efficiënte partner

Diagnovum levert ook andere diensten, die de taken voor Adrz verlichten. ‘Diagnovum vervult een brugfunctie tussen ons en de eerstelijnszorg. Bij vragen vanuit de eerste lijn is er één nummer om te bellen. Diagnovum onderhoudt het contact met de huisartsen, levert de juiste materialen en advies, verzorgt de organisatorische kant van de nascholingen en onderhandelt met de zorgverzekeraars. Allemaal taken die niet onze corebusiness zijn en die veel tijd kosten. Wij kunnen ons nu richten op ons eigenlijke onderzoekswerk en op diagnostisch overleg met de huisartsen.’

Ook al is de samenwerking met Diagnovum erg prettig, Annemarieke ziet nog steeds mogelijkheden voor verbetering. ‘We zijn natuurlijk in een bijzondere tijd opgestart: door de coronacrisis waren veel priklocaties gesloten, wat de beginfase niet makkelijker maakte. Ook zouden we meer kunnen automatiseren. Nu werken veel huisartsen nog met briefjes, waarop aangekruist wordt wat moet worden onderzocht. Daardoor hebben wij een extra handeling: de informatie van de briefjes in de computer zetten die de testapparatuur aanstuurt. Het zou mooi zijn als dat niet meer hoeft.’

Niet alle eerstelijns zorgverleners in Zeeland zijn aangesloten bij Diagnovum. ‘Er is stevige concurrentie en veel laboratoriumonderzoek gebeurt buiten Zeeland. Dat is jammer, want daardoor ontbreekt soms informatie in de patiëntdossiers, terwijl die patiënten vaak toch bij Adrz terechtkomen. Ik zie het als onze taak om de zorg in de regio zo goed mogelijk te houden, waarbij huisarts en specialist dezelfde gegevens kunnen inzien en snel kunnen overleggen. Ik hoop dan ook dat meer huisartsen zich bij Diagnovum aansluiten.’