Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Een delier is een acuut optredende verwardheid. Dit kan voor patiënt en naasten een angstige ervaring zijn. Deze folder geeft u informatie over verschijnselen en de behandeling bij het optreden van acute verwardheid bij patiënten die zijn opgenomen vanwege ziekte, ongeval of operatie. Het is goed u te realiseren dat uw situatie anders kan zijn dan beschreven.