Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Op de hormonenpoli worden kinderen behandeld die stoornissen hebben in de hormoonhuishouding en de problemen die daarmee samenhangen zoals:

  • groeistoornissen
  • puberteitsstoornissen
  • schildklierfunctiestoornissen
  • bijnierfunctiestoornissen
  • geslachtelijke ontwikkelingsstoornissen
  • botstoornissen

Kinderen op de hormonenpoli hebben aandoeningen aan het ‘endocrine stelsel’. Hieronder vallen alle klieren die hormonen afscheiden in het lichaam, zoals de schildklier, de hypofyse, de alvleesklier en de bijnieren. Deze hormonen komen via het bloed bij organen terecht en stimuleren of remmen de werking van die organen.

De hormonenpoli werkt nauw samen met het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Meer informatie

Meer informatie over hormonale aandoeningen vindt u op: