Op de hormonenpoli worden kinderen behandeld die stoornissen hebben in de hormoonhuishouding en de problemen die daarmee samenhangen.

Aandoeningen aan het endocrine stelsel

Kinderen op de hormonenpoli hebben aandoeningen aan het ‘endocrine stelsel’. Hieronder vallen alle klieren die hormonen afscheiden in het lichaam, zoals de schildklier, de hypofyse, de alvleesklier en de bijnieren. Deze hormonen komen via het bloed bij organen terecht en stimuleren of remmen de werking van die organen. Stoornissen in de hormoonhuishouding en de problemen die daarmee samenhangen zijn bijvoorbeeld:

  • groeistoornissen
  • puberteitsstoornissen
  • schildklierfunctiestoornissen
  • bijnierfunctiestoornissen
  • geslachtelijke ontwikkelingsstoornissen
  • botstoornissen

De hormonenpoli werkt nauw samen met het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam.

Meer informatie

Meer informatie over hormonale aandoeningen vindt u op: