Veel nierziekten hebben te maken met schade van de nierfiltertjes, dat zijn filtertjes in de nier die het bloedplasma filteren. Ze laten niet genoeg of juist te veel door, bijvoorbeeld eiwit of rode bloedcellen. Langdurig bestaande hoge bloeddruk, suikerziekte en vaatlijden kunnen ook nierschade geven. Ook kunnen complete nierfiltertjes verloren gaan.

Behandeling met medicijnen

Voor sommige nierziektes is intensieve behandeling nodig met medicijnen. Bij schade door bijvoorbeeld suikerziekte of hoge bloeddruk is het van groot belang om dit goed onder controle te houden. Indien de nier teveel eiwit doorlaat, kan dit vaak ook geremd worden met speciale medicijnen.

Eindstadium nierfalen

Is meer dan 90% van de functie van de nieren verloren gegaan, dan ontstaat het beeld van eindstadium nierfalen. Symptomen van eindstadium nierfalen kunnen bestaan uit moeheid, jeuk, slechte eetlust en afvallen.