Het specialisme Nefrologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich met nieraandoeningen bezighoudt. De arts van dit vakgebied heet nefroloog. Veel nierziekten hebben te maken met schade van de nierfiltertjes. Dit zijn filtertjes in de nier die het bloedplasma filteren.

Functies van de nieren

De nieren zorgen voor diverse regelsystemen, zoals uitscheiden van afvalstoffen, de water- en zouthuishouding, de mineraalhuishouding, de bloeddrukregulatie, de zuurgraadregeling van het bloed en de aanmaak en activatie van diverse hormonen zoals renine, erytropoetine en vitamine D. In het bloed kan dit gecontroleerd worden en zo nodig kunnen hier medicijnen voor gegeven worden. Ook wordt bij nierpatiënten regelmatig de bloeddruk gemeten en wordt hiervoor zo nodig ook medicatie gegeven.

Aandoeningen
Toon alle