Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Het specialisme Nefrologie is het onderdeel van de interne geneeskunde dat zich met nieraandoeningen bezighoudt. De arts van dit vakgebied heet nefroloog.

Functies van de nieren

De nieren zorgen voor diverse regelsystemen, zoals uitscheiden van afvalstoffen, de water- en zouthuishouding, de mineraalhuishouding, de bloeddrukregulatie, de zuurgraadregeling van het bloed en de aanmaak en activatie van diverse hormonen zoals renine, erytropoetine en vitamine D. In het bloed kan dit gecontroleerd worden en zo nodig kunnen hier medicijnen voor gegeven worden. Ook wordt bij nierpatiënten regelmatig de bloeddruk gemeten en wordt hiervoor zo nodig ook medicatie gegeven.

Werkzaamheden van de nefroloog

De nefroloog behandelt patiënten met diverse aandoeningen waaronder:

 • nierziekten (bijvoorbeeld nierfilterontstekingen)
 • nierfalen
 • hoge bloeddruk
 • auto-immuunziekten van de nier
 • stoornissen in zouten en/of mineralen in het bloed
 • terugkerende nierstenen

Indien u een afspraak heeft bij de nefroloog, kunt u gevraagd worden om diverse onderzoeken te ondergaan om tot een diagnose te kunnen komen. Dit kan bestaan uit:

 • bloedonderzoek
 • urineonderzoek
 • echografie (of andere beeldvorming van de nieren)
 • bloeddrukmeting
 • gewicht

Indien uw nieren niet meer werken, wordt de mogelijkheid van nierfunctievervangende therapie met u besproken. Dit kan bestaan uit dialyse of niertransplantatie. Ook de mogelijkheid van een conservatieve behandeling wordt met u besproken. Deze informatie krijgt u via de nierfalenpoli.

Corona en de nieren

Er zijn veel vragen over de beschikbaarheid, effectiviteit en veiligheid van de coronavaccins. En ook over wanneer vaccinatie gaat plaatsvinden bij patiënten met een verminderde nierfunctie, in dialyse of na een niertransplantatie.

Lees meer op Nieren.nl.

Wachttijd Nefrologie: Goes 21, Vlissingen 49, Zierikzee 23

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek. Als de wachttijd op uw voorkeurslocatie te lang is, kunt u de eerste afspraak op een andere locatie krijgen. Uw vervolgconsulten zullen daarna op de voorkeurslocatie gepland kunnen worden.
Aandoeningen
Toon alle