Wanneer een patiënt niet meer zelfstandig in staat is om gifstoffen via de urine af te voeren, kan het nodig zijn dat wij de nierfunctie overnemen. Om dat te bereiken moeten er een slang in de grote bloedvaten worden ingebracht waarover gedialyseerd kan worden, een ‘dialysekatheter’.

Het bloed spoelen

Via de dialysekatheter wordt de patiënt op een apparaat aangesloten dat het bloed spoelt. Meestal wordt er continu gespoeld maar wanneer de patiënt stabieler wordt kan dat ook omgezet worden in enkele sessies per week. Vaak herstelt de nierfunctie van de patiënt voldoende zodat de dialyse kan stoppen. Soms herstelt hij niet en moet overwogen worden om lang, soms levenslang, te dialyseren.