Leden Cliëntenraad

De leden van de Cliëntenraad zijn na een open sollicitatieprocedure benoemd. Ze beschikken over voldoende kennis en kunde om de patiëntenbelangen te behartigen.

Samenstelling

De Cliëntenraad Adrz wordt gevormd door de volgende leden:

  • Peter de Doelder, Middelburg, voorzitter ( sinds 2018)*
  • Piet van Dijke, Yerseke, vicevoorzitter (2017)*
  • Rinus Antonisse, Goes, secretaris-penningmeester (2013)*
  • Carla Dekker-Priem, Kloetinge (2018)
  • Arthur Kranz, ’s Gravenpolder (2018)
  • Myra Latuheru-Eversdijk, Middelburg (2016)
  • Jan Sanders, Middelburg (2013)
  • Joan de Visser, Middelburg (2018)
  • Peter Vrancken, Vlissingen (2018)

Ondersteuner van de raad is Marieke Walhout.

*leden dagelijks bestuur