Internisten houden zich bezig met de diagnostiek en de behandeling van ziekten van de organen. Binnen dit specialisme hebben internisten vaak hun eigen aandachtsgebied.

De vakgroep Interne Geneeskunde van Adrz heeft specifieke deskundigheid ten aanzien van de algemene interne geneeskunde, nefrologie (nierziekten), hematologie (bloedziekten), oncologie (kanker), endocrinologie (hormoonziekten), diabetes mellitus (suikerziekte), intensive care geneeskunde (intensieve zorg voor ernstig zieke patiënten middels beademing bijvoorbeeld), acute geneeskunde en infectieziekten (tropische ziekten, hiv en hepatitis). Ook werken binnen deze vakgroep maag-, darm-, leverartsen, arts-assistenten en infectieconsulenten.

Aandachtsgebieden

Themapoli’s

Meer informatie

Wachttijd Interne Geneeskunde: Goes 8, Vlissingen 3, Zierikzee 9

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.