Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Mevrouw Van Pelt deed haar opleiding tot internist van 2009 tot eind 2015 in het Ikazia Ziekenhuis, het Maasstad Ziekenhuis en het Erasmus MC te Rotterdam. Haar aandachtsgebied is acute geneeskunde. Sinds januari 2016 is zij werkzaam bij Adrz als internist acute geneeskunde. Haar werkterrein omvat met name de Spoedeisende Hulp en de Acute Opname Afdeling. Een dagdeel per week doet zij spreekuur, dat de algemene interne geneeskundige ziektebeelden omvat. Zij is werkzaam op de locatie Goes, mede gezien de centralisatie van spoedzorg op die locatie. Zij behandelt patiënten met acute interne aandoeningen, waarvoor beoordeling op de Spoedeisende Hulp noodzakelijk is. Zoals patiënten met koorts, buikpijn, kortademigheid, verwardheid, ziekte ten gevolge van kwaadaardige aandoeningen en de behandeling daarvan.

De juiste diagnostiek op het juiste moment en een tevreden, weer gezonde patiënt, daar doe ik het voor

‘Als internist acute geneeskunde zie ik patiënten op hun ziekst. Vaak is bij eerste presentatie op de Spoedeisende Hulp de diagnose nog niet direct duidelijk. Ik zorg ervoor dat in een kort tijdsbestek de juiste diagnostiek plaatsvindt om tot een diagnose te komen en kan op de Spoedeisende Hulp direct behandeling starten. Soms worden patiënten vanaf de Spoedeisende Hulp naar huis ontslagen, dan is gelukkig ziekenhuis opname niet nodig. Die patiënten zie ik een tijdje later terug op de polikliniek. Ik vind het leuk om te zien hoe mensen door mijn behandeling dan opknappen en weer lopend het ziekenhuis inkomen in plaats van op de brancard van de ambulance. Indien het nodig is, neem ik mensen op op de Acute Opname Afdeling.

De uitdaging in mijn vak zit hem in het snel en diagnosticeren wat er aan de hand is, met direct toegepaste behandeling, zodat patiënten zich hopelijk na korte tijd weer de oude voelen. Het opgenomen worden in een ziekenhuis brengt vaak angst en onzekerheid met zich mee. Door een goed behandelplan en duidelijke communicatie hoop ik, ondanks de opname, het ziekenhuisverblijf te veraangenamen en hoop ik dat patiënten zich vertrouwt voelen bij de arts die hen beter probeert te maken. De juiste diagnostiek op het juiste moment en een tevreden, weer gezonde patiënt, daar doe ik het voor!’

BIG-nummer

69.909.129.701