Hematologie is het specialisme binnen de Interne Geneeskunde dat zich bezighoudt met bloedziekten. Hieronder vallen goed- en kwaadaardige afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en lymfklieren. Ook afwijkingen in de bloedstolling en bloedtransfusieproblemen horen bij de Hematologie.

Werkwijze Hematologie

Als u door uw huisarts wordt verwezen in verband met het vermoeden op een bloed- of lymfklierziekte, komt u op het spreekuur van de hematoloog of de verpleegkundig specialist hematologie. Zij zullen in eerste instantie een gesprek met u hebben en lichamelijk onderzoek doen. Ook vragen zij vervolgonderzoek aan om tot een diagnose te komen. Dit kan bestaan uit uitgebreid bloedonderzoek, radiologisch onderzoek, een beenmergpunctie of een punctie van een aangedane lymfklier.

Veelvoorkomende hematologische aandoeningen

Kwaadaardige aandoeningen

Kwaadaardige aandoeningen (ook wel maligne hematologie):

Niet-kwaadaardige aandoeningen

Niet-kwaadaardige aandoeningen van het bloed (benigne hematologie):

  • Bepaalde vormen van bloedarmoede (anemie)
  • Erfelijke afwijkingen van de bloedcellen, zoals sikkelcelziekte en thalassemie
  • Tekort aan bloedplaatjes, bijvoorbeeld ten gevolge van idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)
  • IJzerstapelingziekte

Hemostase en trombose

Hemostase en trombose betreft de aandoeningen van het bloedstollingssysteem. Als er te veel bloedstolling is, kan trombose of longembolie ontstaan. Bij te weinig bloedstolling, zoals bij hemofilie A en B en de ziekte van von Willebrand, kunnen bloedingen ontstaan.

Behandelmogelijkheden

Behandelmogelijkheden voor hematologische ziekten zijn onder andere chemotherapie, immuuntherapie, bestraling, stamceltransplantatie of een combinatie hiervan. De meeste behandelingen kunnen in het Adrz plaatsvinden. We werken nauw samen met het Erasmus MC. Voor een stamceltransplantatie wordt u doorgestuurd naar het Erasmus MC. Het Adrz participeert in wetenschappelijk onderzoek volgens de Stichting Hemato-Oncologie voor Volwassenen in Nederland (HOVON) en is een erkend HOVON C-STC ziekenhuis. Dit betekent dat het Adrz de nazorg na autologe stamceltransplantatie verzorgt. Voor bestralingen wordt u verwezen naar het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI).

Meer informatie

Wachttijd Hematologie: Goes 12, Vlissingen 15, Zierikzee 23

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek. Is de wachttijd op uw voorkeurslocatie te lang is, kunt u de eerste afspraak op een andere locatie krijgen. Uw vervolgconsulten zullen daarna op de voorkeurslocatie gepland kunnen worden.