Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Hematologie is het medische specialisme dat zich bezighoudt met afwijkingen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfklieren. Het is een specialisatie binnen de Interne Geneeskunde, de arts is een internist-hematoloog.

Deelgebieden

Maligne hematologie

De maligne hematologie omvat kwaadaardige hematologische aandoeningen zoals leukemie (chronische/acute myeloïde/lymfatische leukemie), myeloproliferatieve aandoeningen (polycythaemia vera, essentiële trombocytemie, myelofibrose, mastocytose, hypereosinofiel syndroom), maligne lymfomen (ziekte van Hodgkin en non-hodgkinlymfomen), plasmacelziekten (het multiple myeloom ofwel de ziekte van Kahler en amyloidose).

Benigne hematologie

De benigne hematologie omvat de niet-kwaadaardige aandoeningen van de bloedcellen, zoals bloedarmoede (anemie), erfelijke afwijkingen van de rode bloedlichaampjes (zoals sikkelcelziekte en thalassemieen), tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie, bijvoorbeeld ten gevolge van idiopathische trombocytopenische purpura, ook wel ITP genoemd), een tekort aan witte bloedlichaampjes (leukopenie) en ijzerstapelingsziekte (hemochromatose).

Hemostase en trombose

De hemostase en trombose richt zich op aandoeningen van het bloedstollingssysteem. Als er teveel bloedstolling is kan een veneuze of arteriële trombose of een longembolie ontstaan. Als er te weinig bloedstolling is, zoals bij hemofilie A en B en de ziekte van von Willebrand, ontstaan bloedingen.

Bloedtransfusie

Bloedtransfusie omvat het selecteren van geschikte transfusieproducten (erytrocyten, trombocyten en plasma) voor de patiënt die een te laag hemoglobinegehalte heeft of dreigt te krijgen (erytrocytentransfusie) of een bloedingsneiging heeft (trombocytentransfusie, plasmatransfusie). Deze transfusieproducten worden bereid uit bloed dat afgenomen is bij gezonde donoren (de bloedbank).

Wachttijd Hematologie: Goes 10, Vlissingen 15, Zierikzee 15

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek. Is de wachttijd op uw voorkeurslocatie te lang is, kunt u de eerste afspraak op een andere locatie krijgen. Uw vervolgconsulten zullen daarna op de voorkeurslocatie gepland kunnen worden.
Onderzoeken & behandelingen
Toon alle