Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Dr. Van den Berge rondde zijn internistenopleiding met specialisatie endocrinologie (hormoonziekten) in 2013 af aan het Erasmus MC. Hij promoveerde in 2012 aan de Erasmus Universiteit op het vóórkomen en het voorkómen van medische fouten. Hij heeft speciale interesse in zeldzame hormonale ziekten, zoals hypofyse en bijnieraandoeningen. Ook complexe, veelal multidisciplinair te behandelen (bij)schildklierziekten behoren tot zijn interessegebied. Hiernaast behandelt hij patiënten met algemene klachten en patiënten met suikerziekte en botontkalking. Dr. Van den Berge is plaatsvervangend coassistenten opleider interne geneeskunde en affiliatiecoördinator coassistenten in Adrz. Hij participeert binnen het schildkliernetwerk aan wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van de zorg voor patiënten met (bij)schildklierziekten.

Mijn doel is de endocrinologische zorg in Zeeland te borgen

‘Als internist-endocrinoloog zie ik veel patiënten met complexe hormoonaandoeningen. Het gaat vaak om langdurige behandeltrajecten waarbij ik graag investeer in een goede relatie met mijn patiënten. Mijn doel is de endocrinologische zorg in Zeeland te borgen zodat alle Zeeuwse patiënten met hormoonaandoeningen dicht bij huis verzekerd zijn van goede zorg en zo nodig tijdig naar een academisch ziekenhuis worden verwezen.

BIG-nummer

19.062.499.201