Dhr. Van den Berge studeerde geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen. Zijn internistenopleiding vond plaats in het Amphia ziekenhuis, het Maasstad ziekenhuis en het Erasmus MC. Hij promoveerde in 2012 op het vóórkomen en het voorkómen van medische fouten. Tussen 2011 en 2013 specialiseerde hij zich in de endocrinologie, hormoonaandoeningen. Hij is een van twee internist-endocrinologen in Zeeland en heeft speciale interesse in zeldzame hormonale ziekten, zoals hypofyse en bijnieraandoeningen. Ook complexe, veelal multidisciplinair te behandelen, schildklierziekten behoren nadrukkelijk tot zijn interessegebied. Hiernaast behandelt hij patiënten met algemene klachten en patiënten met suikerziekte en botontkalking. Dr. van den Berge is coassistenten opleider interne geneeskunde en coördinator opleidingen bij Adrz. Hij doet nog steeds wetenschappelijk onderzoek naar het verbeteren van medische beslissingen en is als lid van de commissie opleiding interne geneeskunde, landelijk actief betrokken bij de opleiding tot internist.

Als internist-endocrinoloog zie ik veel patiënten met complexe hormoonaandoeningen. Het gaat vaak om langdurige behandeltrajecten waarbij ik graag investeer in een goede relatie met mijn patiënten. Mijn doel is de endocrinologische zorg in Zeeland te borgen zodat alle Zeeuwse patiënten met hormoonaandoeningen dicht bij huis verzekerd zijn van goede zorg en zo nodig tijdig naar een academisch ziekenhuis worden verwezen.