Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Nieren verwijderen afvalstoffen en water uit het bloed. Werken de nieren niet goed, dan hopen zich teveel afvalstoffen op in het bloed en ontwikkelt men daardoor lichamelijke klachten. Dit verschijnsel noemt men uremie of niervergiftiging. Als de nieren nog voor een deel werken, kunnen medicijnen en een dieet helpen. Als dit onvoldoende helpt, dan is er een mogelijkheid voor nierfunctievervangende therapie.

Er bestaan drie vormen van nierfunctievervangende therapie:

Dialyseren kan op twee manieren. Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gereinigd van afvalstoffen met behulp van een kunstnier en een dialysemachine. Bij peritoneaal dialyse wordt steriele vloeistof in de buikholte gebracht via een katheter in de buik. Het buikvlies werkt als een filter waardoor de afvalstoffen en het teveel aan vocht verwijderd worden.

Op de afdeling Dialyse zijn alle vormen van dialysebehandeling mogelijk: hemodialyse en peritoneaal dialyse. Hemodialysebehandelingen vinden plaats op de afdeling Dialyse. Peritoneaal dialyse voert men thuis uit, eventueel met hulp van de thuiszorg.

Ook wordt er door de afdeling Dialyse voorlichting gegeven over niertransplantatie en nierdonatie, en bereiden wij patiënten voor op een niertransplantatie.

Het team

Bij uw behandeling zijn meerdere zorgverleners betrokken. We leggen per functie uit wat u kunt verwachten.

Nefroloog

Iedere patiënt heeft een vaste nefroloog. Deze arts (nefroloog) is gespecialiseerd in nierziekten en komt wekelijks langs tijdens de hemodialyse behandeling.

Tijdens dit bezoek wordt de voortgang van uw behandeling besproken en kunt u met vragen of verzoeken om recepten terecht. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanvragen van uw recepten. Wij adviseren om altijd voor 14 dagen vooruit medicatie in huis te hebben.

Bij peritoneaal dialyse komt u regelmatig, eens in de 6 á 8 weken, naar de polikliniek en spreekt u op dat moment met de behandelend arts.

Dialyseverpleegkundigen

Op de afdeling Dialyse werken gespecialiseerde verpleegkundigen (dialyseverpleegkundigen). Alle dialyseverpleegkundigen hebben een specialistische opleiding gevolgd om dialysezorg uit te kunnen voeren. Daarnaast zijn er dialyseverpleegkundigen in opleiding die onder begeleiding werken van gediplomeerde dialyseverpleegkundigen.

De dialyseverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de dialysezorg. Denk hierbij aan voorlichting geven en ondersteunen bij het voorbereiden van een dialysebehandeling en het regelen van dialysebehandelingen wanneer u op vakantie gaat.

Iedere patiënt krijgt een vast aanspreekpunt voor de verpleegkundige zorguitvoering. Dit noemen wij een eerst verantwoordelijk verpleegkundige (EVV’er).

Daarnaast zijn sommige dialyseverpleegkundigen zorgcoaches. Zij houden zich naast het normale werk bezig met de planning, toewijzing van EVV’ers en regelen van het wekelijkse multidisciplinaire overleg.

Maatschappelijk werker

Dialyseren is voor veel mensen een ingrijpende gebeurtenis en kan lichamelijke, psychische en/of sociale gevolgen hebben, omdat iemand geconfronteerd wordt met:

 • Leven met beperkingen.
 • Verstrekkende lichamelijke gevolgen van ziekte en behandeling.
 • Bedreiging van de levensverwachting, angst en onzekerheid.
 • Het moeten nemen van moeilijke beslissingen in verband met de behandeling.
 • Invloed van en op de sociale omgeving; gezin, familie, werk en buurt.

De maatschappelijk werker begeleidt de patiënten hierbij door middel van gesprekken in het ziekenhuis en/of huisbezoeken. Meer informatie vindt u in de folder ‘Maatschappelijk werk op de afdeling Dialyse‘.

Diëtist

Een nieraandoening heeft meestal tot gevolg dat de voeding aangepast moet worden. De diëtist begeleidt u hierbij en helpt u met vragen en het zoeken naar gepaste oplossingen met betrekking tot uw voeding en vochtinname. De diëtist komt regelmatig langs op de afdeling en neemt deel aan de multidisciplinaire overlegvormen.

Diabetesverpleegkundige

De diabetesverpleegkundige verzorgt de educatie, begeleiding en controle van patiënten met diabetes die al dialyseren of dat mogelijk in de toekomst gaan doen.

Doktersassistente

De doktersassistentes ondersteunen de dialyseverpleegkundigen bij diverse taken, zoals het klaarzetten van de dialysemedicatie, planning van de wekelijkse bloedafnames en hulp bij het aan- en afsluiten van de hemodialyse behandeling. Verder nemen zij ook een deel van de administratieve taken voor hun rekening en helpen bij de poliklinische werkzaamheden.

Voedingsassistent

In Goes is er dagelijks tot 13.00 uur een voedingsassistent aanwezig en die ondersteunt met het verstrekken van maaltijden en versnaperingen. In de avonduren en in locatie ‘de Banjaard’ wordt dit verzorgd door de dialyseverpleegkundigen.

Medisch secretaresse

De secretaresse verzorgt een belangrijk deel van de administratie, zoals het bijhouden van de patiëntengegevens, correspondentie en het regelen van eventuele taxivergoedingen. Bij afwezigheid van de secretaresse nemen de doktersassistentes waar.

Dialysetechnicus

De dialysetechnicus van de afdeling zorgt voor het onderhoud van de apparatuur op de afdeling en de bewaking van de waterkwaliteit.

Teamleider dialyse

De teamleider is niet direct betrokken bij de patiëntenzorg, maar coördineert de gang van zaken op de afdeling waaronder de planning van het personeel en is eindverantwoordelijk voor de planning van patiënten.

Contact

De afdeling Dialyse van de locatie Goes bevindt zich op de begane grond. De afdeling is te bereiken via route 71.

Het bezoekadres is: ‘s-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes

Voor vragen is de afdeling Dialyse bereikbaar via secretariaat.dialyse@adrz.nl. Liever telefonisch? Dat kan via het algemene nummer van het Adrz: 088 125 00 00. U mag dan vragen naar de afdeling Dialyse. De afdeling is geopend van maandag t/m zaterdag van 7.45 uur tot 21.30 uur.

Bij problemen met uw shunt, katheter of peritoneaal dialyse vragen wij u altijd, ook buiten de openingsuren te bellen naar het algemene nummer van Adrz (088 125 00 00) en te vragen naar de afdeling Dialyse.

Bijvoorbeeld:

 • Shuntproblemen:
  • Als uw shunt minder klopt of in het geheel niet klopt of ruist, moet u zo snel mogelijk contact opnemen.
  • Bij langdurig nabloeden van de prikgaatjes na dialyse. (meer dan 40 minuten)
  • Als uw shunt pijnlijk of hard aanvoelt en/of rood, warm of gezwollen is.
 • Katheterproblemen:
  • Bij het loslaten van de katheterpleister.
  • Bij nabloeden van de katheter insteekopening.
  • Temperatuur boven de 37.5 °C
 • Problemen peritoneaal dialyse:
  • Tekenen van ontsteking van de katheterpoort (roodheid, warm, pijnlijk, pusvorming)
  • Klachten die mogelijk duiden op een peritonitis (buikvliesontsteking) zoals buikpijn, koorts, troebele dialyseoplossing.
  • Problemen met de machine.

Raadpleeg uw eigen huisarts of de huisartsenpost bij problemen die niet direct te relateren zijn aan uw afdeling Dialyse. Denk hierbij bijvoorbeeld aan griep, diarree en kortademigheidsklachten.