Bij nierfalen heeft een patiënt dialyse of een transplantatie nodig om in leven te blijven. Transplantatie is niet altijd mogelijk of wenselijk. En er is een groot tekort aan donornieren. Daarom is dialyse een belangrijk alternatief. Er zijn twee vormen van dialyse: hemodialyse en peritoneaal dialyse.

Bij hemodialyse wordt door middel van een kunstnier afvalstoffen en overtollig vocht uit het bloed verwijderd. Hemodialyse wordt vaak in een ziekenhuis gedaan, maar kan, afhankelijk van iemands situatie, ook in de thuissituatie. Bij peritoneaal dialyse wordt het buikvlies als dialysefilter gebruikt. Peritoneaal dialyse wordt in principe thuis gedaan of eventueel in een verpleeghuis. Beide behandelingen kunnen bij Adrz gedaan en begeleid worden.