Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

De Nierfalenpoli is bestemd voor patiënten waarvan de nierfunctie zodanig achteruit gaat dat er voorlichting gegeven moet worden over nierfunctie vervangende therapie (peritoneaal dialyse, hemodialyse of niertransplantatie). Als een nierfunctie is teruggelopen tot ongeveer 25% is dat vaak een reden om doorverwezen te worden naar de Nierfalenpoli. Wanneer iemand werkelijk moet starten met dialyseren, is vooraf niet bekend. Bij de één gaat het sneller dan bij de ander. Dit is afhankelijk van hoe snel de nierfunctie achteruit gaat.

Voorbereiding

Er wordt uitgebreid voorgelicht over de ziekte, onderzoeken en behandelmogelijkheden Er wordt gewerkt aan het zo lang mogelijk behouden van de overgebleven nierfunctie. Daarnaast wordt er al begonnen met uitleg over mogelijke behandelingen op het moment dat de nierfunctie onvoldoende is, zodat er een weloverwogen keuze gemaakt kan worden voor een vorm van nierfunctievervangende therapie. Afhankelijk van de medische situatie en in overleg met de nefroloog kan er gekozen worden uit verschillende behandelingen (peritoneaal dialyse, hemodialyse of niertransplantatie). Daarnaast worden er adviezen gegeven over leefstijl, medicatie, dieet en dergelijke.
Wanneer u een keuze heeft gemaakt voor het soort therapie, zullen er op de nierfalenpoli vervolgens ook voorbereidingen getroffen worden om te kunnen starten met deze behandeling. U kunt er na de voorlichting ook voor kiezen om geen nierfunctievervangende behandeling meer te willen. Ook hierover kunt u op de nierfalenpoli nader voorgelicht worden.

Een vroegtijdige start van het voorlichtingstraject betekent niet dat er eerder gestart wordt met nierfunctievervangende therapie. De start wordt samen met u en de nefroloog bepaald op basis van uw nierfunctie en/of eventuele klachten.

De voorlichting wordt gegeven door een nefroloog, een nierfalenverpleegkundige, een maatschappelijk werker, een diëtiste en eventueel een diabetesverpleegkundige en bestaat uit individuele gesprekken.

Voorlichtingsgesprekken en carrouselpoli

Er worden afspraken gemaakt voor twee voorlichtingsgesprekken en voor de carrouselpoli.

De voorlichtingsgesprekken worden gehouden met de nierfalenverpleegkundige en de afspraken op de nierfalenpoli worden gehouden met een nefroloog, nierfalenverpleegkundige en een doktersassistente (carrouselpoli).

De maatschappelijk werker, diëtiste en eventueel de diabetesverpleegkundige worden ook op de hoogte gebracht van de start op de nierfalenpoli en zij nemen op hun beurt contact op om kennis te maken en informatie te geven. Ook uw huisarts wordt geïnformeerd over het feit dat u gestart bent op de nierfalenpoli.

Meer informatie

Meer weten over nierfunctievervangende therapie? Ervaringen van anderen? Leven met een nierziekte? Kijk dan ook op onderstaande websites: