Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Bij veel mensen komen de slaapproblemen voort uit een combinatie van factoren. Die uiten zich bijvoorbeeld in snurken of slaapapneu. Dat is een slaapstoornis waarbij tijdens het slapen perioden van ademstilstand of een ernstig verzwakte ademhaling voorkomen. Slaapapneu komt veel voor, heeft een nadelig effect op de levensduur en kan tot fatale complicaties leiden. Daar staat tegenover dat deze stoornis goed te behandelen is, waarna het verhoogde risico verdwijnt.

Een slaapapneu-onderzoek (polygrafie) kan zowel poliklinisch als klinisch plaatsvinden in Goes of Vlissingen.