Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Tuberculose
Tuberculose is een infectieziekte die zich meestal laat zien in de long (55%). Het kan ook in andere organen van het lichaam (hart, lymfeklieren, wervels) voorkomen.

Symptomen
Tuberculose kan lang zonder klachten voorkomen, ook al zijn er bijvoorbeeld wel afwijkingen op een longfoto te zien. De meest voorkomende klachten zijn:

  • hoesten en bloed ophoesten
  • koorts
  • moeheid
  • vermagering
  • nachtzweten

Diagnostiek
De diagnose wordt gesteld op basis van een kweek van het sputum. Soms is een bronchoscopie, een kijkonderzoek van de longen, nodig om aan materiaal te komen om te kweken. Daarnaast kan met een bloedtest worden gekeken of er contact met de tuberculose bacterie is geweest.