Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

De longartsen van Adrz onderzoeken en behandelen diverse aandoeningen van de longen. Samen met een team van gespecialiseerde longverpleegkundigen, oncologieverpleegkundigen en longfunctieanalisten kunnen zij u nagenoeg alle zorg bieden. De longartsen kennen hun eigen aandachtsgebieden zodat u altijd de beste zorg krijgt.

Veel voorkomende longaandoeningen

Veel voorkomende longaandoeningen zijn astma, COPD, longontsteking, longembolieën, klaplong en long- en longvlieskanker. Veel voorkomende klachten waarvoor u naar de longarts verwezen kunt worden zijn: hoesten, al dan niet met opgeven van slijm, kortademigheid, pijn op de borst, en het ophoesten van bloed. Patiënten met slaapapneu (nachtelijke ademstilstanden) worden ook door de longarts behandeld.

Longfunctiemetingen, luchtwegallergietesten en inspanningsproeven

De longpoli biedt naast de mogelijkheid van het afnemen van longfunctiemetingen ook luchtwegallergietesten en inspanningsproeven. De bronchoscopieën en EBUS-onderzoeken (het bekijken van de luchtwegen, al dan niet echografisch) vinden plaats in dagbehandeling op de Poliklinische Operatiekamer (PKOK) in Vlissingen of het Verrichtingencentrum in Goes. Poliklinische consulten zijn mogelijk op de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee. Opnames vinden enkel plaats in Goes, op Verpleegafdeling D.

Wachttijd Longgeneeskunde: Goes 17, Vlissingen 16

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.