Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

De longartsen van Adrz onderzoeken en behandelen diverse aandoeningen van de longen. Samen met een team van gespecialiseerde longverpleegkundigen, oncologieverpleegkundigen en longfunctieanalisten kunnen zij u nagenoeg alle zorg bieden. De longartsen kennen hun eigen aandachtsgebieden zodat u altijd de beste zorg krijgt.

Veel voorkomende longaandoeningen

Veel voorkomende longaandoeningen zijn astma, COPD, longontsteking, longembolieën, klaplong en long- en longvlieskanker. Veel voorkomende klachten waarvoor u naar de longarts verwezen kunt worden zijn: hoesten, al dan niet met opgeven van slijm, kortademigheid, pijn op de borst, en het ophoesten van bloed. Patiënten met slaapapneu (nachtelijke ademstilstanden) worden ook door de longarts behandeld.

Longfunctiemetingen, luchtwegallergietesten en inspanningsproeven

De longpoli biedt naast de mogelijkheid van het afnemen van longfunctiemetingen ook luchtwegallergietesten en inspanningsproeven. De bronchoscopieën en EBUS-onderzoeken (het bekijken van de luchtwegen, al dan niet echografisch) vinden plaats in dagbehandeling op de Poliklinische Operatiekamer (PKOK) in Vlissingen of het Verrichtingencentrum in Goes. Poliklinische consulten zijn mogelijk op de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee. Opnames vinden enkel plaats in Goes, op Verpleegafdeling D.

Longrevalidatie

Longrevalidatie vindt plaats in samenwerking met Revant, het revalidatiecentrum Lindenhof te Goes.

Wachttijd Longgeneeskunde: Goes 21, Vlissingen 21

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.