Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

De longartsen van Adrz onderzoeken en behandelen diverse aandoeningen van de longen. Samen met een team van gespecialiseerde longverpleegkundigen, oncologieverpleegkundigen en longfunctieanalisten kunnen zij u nagenoeg alle zorg bieden. De longartsen kennen hun eigen aandachtsgebieden zodat u altijd de beste zorg krijgt.

Veel voorkomende longaandoeningen

Veel voorkomende longaandoeningen zijn astma, COPD, longontsteking, longembolieën, klaplong en long- en longvlieskanker. Veel voorkomende klachten waarvoor u naar de longarts verwezen kunt worden zijn: hoesten, al dan niet met opgeven van slijm, kortademigheid, pijn op de borst, en het ophoesten van bloed. Patiënten met slaapapneu (nachtelijke ademstilstanden) worden ook door de longarts behandeld.

Longfunctiemetingen, luchtwegallergietesten en inspanningsproeven

De longpoli biedt naast de mogelijkheid van het afnemen van longfunctiemetingen ook luchtwegallergietesten en inspanningsproeven. De bronchoscopieën en EBUS-onderzoeken (het bekijken van de luchtwegen, al dan niet echografisch) vinden plaats in dagbehandeling op de Poliklinische Operatiekamer (PKOK) in Vlissingen of het Verrichtingencentrum in Goes. Poliklinische consulten zijn mogelijk op de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee. Opnames vinden enkel plaats in Goes, op Verpleegafdeling D.

Longrevalidatie

Longrevalidatie vindt plaats in samenwerking met Revant, het revalidatiecentrum Lindenhof te Goes.

Bent u gebruiker van Philips Dreamstation 1 CPAP-apparatuur?

Als het goed is heeft u van leverancier Philips een bericht ontvangen over het gebruik van de Dreamstation 1 en de mogelijke gezondheidsrisico’s. Bent u patiënt bij Adrz Slaapcentrum/Longpoli en gebruikt u dit apparaat thuis? Dan heeft u hier vast vragen over. Op deze pagina geven we u de meest actuele informatie die bij ons bekend is.

Update: dinsdag 20 juli – 18.00 uur

In navolging op onze eerdere berichten houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rond de veiligheidsmelding die Philips heeft afgegeven op bepaalde slaap- en beademingsapparaten.

Nieuwe informatie over de veiligheidsmelding

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft de informatie ontvangen op basis waarvan Philips de veiligheidsmelding heeft uitgestuurd. Als antwoord hierop hebben zij een reactie gegeven en een advies op gesteld. Deze informatie delen we graag met u:

  • Er zijn geen meldingen van gezondheidseffecten binnen Europa gedaan.
  • Er zijn geen acute risico’s op gezondheidsschade vastgesteld.
  • Er wordt nader onderzoek ingesteld om eventuele schadelijke langetermijneffecten vast te stellen.
  • De uitkomsten van dit onderzoek en informatie van Philips over de termijn van reparatie/vervanging worden in de komende maanden verwacht.
  • Uit alle op dit moment beschikbare gegevens tezamen blijkt geen veiligheidsrisico dat significant opweegt tegen de medische risico’s die aan de orde zouden zijn bij het stoppen van het gebruik van deze apparatuur. De algemene aanbeveling is daarom zowel voor wat betreft de beademingstoestellen, als voor de apneu-slaapondersteuningsapparatuur, de therapie voort te zetten.

Lees hier het volledige document van de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd.

Wat betekent dit voor u?

Het actieplan op basis waarvan reparatie of vervanging van uw apparaat plaats zal vinden, zal helaas nog enige tijd op zich laten wachten. Intussen hebben we alle Philips-apparaten die via ons geleverd zijn en onder deze veiligheidsmelding vallen bij Philips geregistreerd. Dit betekent dat alle Philips apparaten die via Mediq en Vivisol zijn geleverd en die onder deze veiligheidsmelding vallen, voor eventuele reparatie of vervanging worden ingepland. Hiervoor hoeft u niets te doen.

Versoepeling criteria gebruik Dreamstation 1

De richtlijnen van de Nederlandse Longartsenvereniging wanneer u de Dreamstation 1 kunt blijven gebruiken zijn aangepast. Als u snel klachten krijgt wanneer stopt met de Dreamstation 1, kunt u het apparaat blijven gebruiken. Lees hier het volledige advies.

We houden u op de hoogte

Nieuwe informatie plaatsen we op onze website. Houd Mediq.nl/meldingphilips en Vivisol.nl  in de gaten voor de meest recente informatie over de veiligheidsmelding van Philips.

Wachttijd Longgeneeskunde: Goes 4, Vlissingen 17

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.