Op de afdeling Longgeneeskunde houden de longartsen zich bezig met allerlei aandoeningen aan de longen.

Veel voorkomende longaandoeningen zijn astma, COPD (rokersastma), longontsteking, longembolieën, klaplong en long- en longvlieskanker. Veel voorkomende klachten waarvoor u naar de longarts verwezen kunt worden zijn: hoesten, al dan niet met opgeven van slijm, kortademigheid, pijn op de borst, en het ophoesten van bloed. Patiënten met slaapapneu (nachtelijke ademstilstanden) worden ook door de longarts behandeld.

De longpoli biedt naast de mogelijkheid van het afnemen van longfunctiemetingen ook luchtwegallergietesten en inspanningsproeven. De bronchoscopieën en EBUS-onderzoeken (het bekijken van de luchtwegen, al dan niet echografisch) vinden plaats in dagbehandeling op de Poliklinische Operatiekamer (PKOK) in Vlissingen of het Verrichtingencentrum in Goes. Poliklinische consulten zijn mogelijk op de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee. Opnames vinden enkel plaats in Goes, op Verpleegafdeling D.

Longrevalidatie

Longrevalidatie vindt plaats in samenwerking met Revant, het revalidatiecentrum Lindenhof te Goes.

Meer informatie

Op de website van de Long Alliantie Nederland (LAN) vindt u uitgebreide voorlichting over het nut en gebruik van inhalators, bijsluiters, protocollen en instructiefilmpjes betreffende het gebruik ervan.

Patiëntenvereniging

Stichting Longkanker p/a NFK
Postbus 8152
3503 RD Utrecht
0800 022 66 22 (hulplijn); 030 291 60 90 (secretariaat)
secretariaat@longkankernederland.nl

Wachttijd Longgeneeskunde: Goes 39, Vlissingen 44

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.
Aandoeningen
Toon alle