De BETER-poli is bedoeld voor mensen die hodgkinlymfoom hebben overleefd. BETER staat voor: Betere zorg na Hodgkinlymfoom, Evaluatie van lange Termijn Effecten van chemotherapie en Radiotherapie.

Behandeling hodgkinlymfoom

Hodgkinlymfoom is een goed te behandelen vorm van kanker van de lymfeklieren. Door de betere behandelmogelijkheden genezen steeds meer mensen van deze ziekte. De behandelingen zijn erop gericht de kwaadaardige cellen te vernietigen, maar beschadigen ook gezonde cellen. Hierdoor kan het zijn dat succesvolle behandelingen op lange termijn gezondheidsproblemen geven.

Gezondheidsproblemen vroeg opsporen

Om deze gezondheidsproblemen in een vroeg stadium op te sporen, is het belangrijk om daarop gecontroleerd te worden. Het kan gaan om lichamelijke effecten, zoals verhoogde kans op hart- en vaatziekten en een tweede vorm van kanker, maar ook psychische late effecten, zoals vermoeidheid of stemmingsveranderingen. Door middel van een specifieke screening op deze zogenoemde late termijn effecten kunnen gezondheidsproblemen zelfs, voordat u klachten krijgt, worden opgespoord. Hierdoor kan verdere schade worden beperkt of kunnen klachten worden verlicht.

Poli in Goes en Vlissingen

De landelijke BETER-poli is opgezet om deze latetermijneffecten vroegtijdig op te sporen. Ook bij Adrz, in samenwerking met het ZRTI, kunt u terecht op de BETER-poli. Patiënten die voor deze poli in aanmerking komen, krijgen een oproep. Voor patiënten van Noord- en Zuid Beveland en Schouwen Duiveland is de nieuwe poli gevestigd op onze locatie Goes en voor patiënten uit Walcheren in het ZRTI.

Behandelteam

Het behandelteam binnen Adrz wordt gevormd door de hematologen Y. Bilgin  en S. Kuipers en verpleegkundig specialist hematologie in opleiding M. Houmes.

Meer informatie