De BETER-poli is bedoeld voor mensen die in het verleden de ziekte van Hodgkin of diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) hebben gehad.

Behandeling hodgkinlymfoom en DLBCL

Hodgkinlymfoom of diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) is een goed te behandelen vorm van lymfklierkanker. Door de betere behandelmogelijkheden genezen steeds meer mensen van deze ziekte. De behandelingen zijn erop gericht de kwaadaardige cellen te vernietigen. Tegelijkertijd beschadigen de behandelingen ook gezonde cellen. Hierdoor kan het zijn dat succesvolle behandelingen op lange termijn gezondheidsproblemen geven.

Gezondheidsproblemen vroeg opsporen

Om deze gezondheidsproblemen in een vroeg stadium op te sporen, is het belangrijk om daarop gecontroleerd te worden. Het kan gaan om lichamelijke effecten, zoals verhoogde kans op hart- en vaatziekten en een tweede vorm van kanker, maar ook psychisch late effecten, zoals vermoeidheid of stemmingsveranderingen. Door middel van een specifieke screening op deze zogenoemde latetermijneffecten kunnen gezondheidsproblemen, zelfs voordat u klachten krijgt, worden opgespoord. Hierdoor kan verdere schade worden beperkt of kunnen klachten worden verlicht.

BETER-poli in Adrz

De landelijke BETER-poli is opgezet om de langetermijneffecten op te sporen. BETER staat voor: Betere zorg na hodgkinlymfoom, Evaluatie van langeTermijneffecten van chemotherapie en Radiotherapie. De BETER-poli is specifiek voor mensen die in het verleden behandeld zijn voor Hodgkin of diffuus grootcellig B-cel lymfoom en 5 jaar ziektevrij zijn, die bij diagnose tussen de 15 en 60 jaar oud waren en bij uitnodiging op de poli niet ouder zijn dan 70 jaar.

Bent u in het verleden behandeld in het Adrz, Zorgsaam of ZRTI? Dan kunt u terecht op de BETER-poli van Adrz, ook als u naar deze regio bent verhuisd.

Afspraak

U komt op afspraak op de polikliniek na een verwijzing van uw arts. Dit kan een specialist zijn of de huisarts. Voorafgaand aan de afspraak krijgt u een vragenlijst toegestuurd die gaat over uw huidige leefsituatie en eventuele gezondheidsproblemen. Dit helpt om een goed beeld te krijgen van uw situatie. U krijgt een afspraak met Margreet Houmes, verpleegkundig specialist hematologie:

Adrz - Houmes, M (casemanager)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op Beternahodgkin.nl of u kunt een e-mail sturen naar margreet.houmes@adrz.nl.