Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

De BETER-poli is bedoeld voor mensen die in het verleden de ziekte van Hodgkin of diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) hebben gehad.

Behandeling hodgkinlymfoom en DLBCL

Hodgkinlymfoom of diffuus grootcellig B-cellymfoom (DLBCL) is een goed te behandelen vorm van lymfklierkanker. Door de betere behandelmogelijkheden genezen steeds meer mensen van deze ziekte. De behandelingen zijn erop gericht de kwaadaardige cellen te vernietigen. Tegelijkertijd beschadigen de behandelingen ook gezonde cellen. Hierdoor kan het zijn dat succesvolle behandelingen op lange termijn gezondheidsproblemen geven.

Gezondheidsproblemen vroeg opsporen

Om deze gezondheidsproblemen in een vroeg stadium op te sporen, is het belangrijk om daarop gecontroleerd te worden. Het kan gaan om lichamelijke effecten, zoals verhoogde kans op hart- en vaatziekten en een tweede vorm van kanker, maar ook psychisch late effecten, zoals vermoeidheid of stemmingsveranderingen. Door middel van een specifieke screening op deze zogenoemde latetermijneffecten kunnen gezondheidsproblemen, zelfs voordat u klachten krijgt, worden opgespoord. Hierdoor kan verdere schade worden beperkt of kunnen klachten worden verlicht.

BETER-poli in Adrz

De landelijke BETER-poli is opgezet om de latetermijneffecten op te sporen. BETER staat voor: Betere zorg na hodgkinlymfoom, Evaluatie van langeTermijneffecten van chemotherapie en Radiotherapie. Ook in Adrz kunt u terecht op de BETER-poli. Patiënten die voor deze poli in aanmerking komen, krijgen een oproep. U krijgt een afspraak met Margreet Houmes, verpleegkundig specialist hematologie:

Adrz - Houmes, M (casemanager)

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op Beternahodgkin.nl of u kunt een e-mail sturen naar margreet.houmes@adrz.nl.