Een hecht team van artsen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundigen werkt samen, met als gezamenlijk doel het stellen van een snelle en deskundige diagnose en het bieden van een optimale behandeling aan alle patiënten. Goede zorg, duidelijke informatie en begeleiding op maat staan hierbij centraal.

Disciplines

Het team bestaat uit de volgende disciplines: chirurgen mw. te Velde, mw. Reichart, mw. Lans, verpleegkundig specialisten in opleiding S. Dietvorst, L. Hartoog en A. Kluijfhout, en de mammacare verpleegkundigen M. de Kreek en B. Manuhutu, aangevuld met de oncologen mw. Janssens-van Vliet en dhr. van Halteren, een radioloog, een patholoog, een radiotherapeut, een plastisch chirurg, een nucleair geneeskundige en een medisch psycholoog.

Verpleegkundig specialist

De verpleegkundig specialist is een verpleegkundige met een aanvullende academische opleiding die zich heeft gespecialiseerd in borstaandoeningen. De verpleegkundig specialist doet alles wat de chirurg doet behalve opereren. Zij voert haar werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de chirurgen die aan de mammapoli zijn verbonden. Daarnaast werkt de verpleegkundig specialist op de polikliniek Interne geneeskunde waar zij in nauwe samenwerking met de internist/oncoloog de eventuele behandeling van uw borstkanker begeleidt. Hier neemt zij taken over van de internist/oncoloog waarbij extra aandacht gegeven kan worden aan de begeleiding van de patiënt.