Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Wie werken er in het Borstkankercentrum? In het Borstkankercentrum werken verschillende disciplines nauw samen.

  • De doktersassistente begeleidt het spreekuur en coördineert alle afspraken.
  • De verpleegkundig specialist is gespecialiseerd in de zorg en begeleiding van patiënten met een borstafwijking. Zij is bevoegd om naast verpleegkundige zorg ook medische zorg te verlenen en ze werkt nauw samen met de oncologisch chirurg en de internist-oncoloog.
  • De oncologisch chirurg (mammachirurg) is gespecialiseerd in het onderzoek en de behandeling van borstafwijkingen.
  • De radiologisch mammalaborant is gespecialiseerd in het uitvoeren van mammografie en ondersteunt de mammaradioloog met de echografie en de puncties.
  • De mammaradioloog is gespecialiseerd in beeldvormende onderzoeken van de borst. De mammaradioloog voert ook de puncties uit.
  • De patholoog anatoom onderzoekt cellen en weefsel op afwijkingen.
  • De internist-oncoloog is gespecialiseerd in de behandeling van borstafwijkingen in de vorm van chemo(-immuno)therapie en anti-hormonale therapie en geeft de behandeling voor of na de operatie.
  • De plastisch chirurg heeft één of meerdere aandachtsgebieden waarin zij een bijzondere expertise hebben opgebouwd waaronder oncoplastische chirurgie.

Wanneer verdere behandeling noodzakelijk blijkt, is het mogelijk dat u ook te maken krijgt met een nucleair geneeskundige, radiotherapeut en medisch psycholoog.