Het Borstzorgcentrum van Adrz is een polikliniek voor vrouwen en mannen met (een vermoeden van) borstkanker of andere borstafwijkingen.

Doorverwijzing via uw huisarts

Uw huisarts kan u naar het Borstzorgcentrum verwijzen wanneer een afwijking in de borst is geconstateerd. U zal eerst voor een beeldvormend onderzoek opgeroepen worden op de afdeling Radiologie. Afhankelijk van de bevindingen kan u doorverwezen worden aar een oncologische chirurg (mammachirurg). Ook verwijzingen naar aanleiding van het Bevolkingsonderzoek Borstkanker gaan via uw huisarts. De huisarts zorgt ervoor dat de verwijsgegevens beschikbaar zijn tijdens uw eerste bezoek.

Intake in het Borstzorgcentrum

In het Borstzorgcentrum in Vlissingen vindt de intake en diagnostiek voor nieuwe patiënten met een borstafwijking plaats. De eventuele vervolgbehandeling en diagnostiek vindt plaats in zowel Vlissingen als Goes.