Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Bij Adrz staat de patiënt centraal. Dit houdt in dat de zorg afgestemd wordt op de individuele behoeften van de patiënt. De verpleegkundige staat de patiënt in alle fasen van zijn opname in Adrz bij. Een van de doelstellingen van de verpleegkundige is de patiënt te begeleiden naar en te stimuleren tot een zo hoog mogelijk niveau van zelfzorg. Daarbij handelt de verpleegkundige alleen daar waar nodig of gewenst.

Open en eerlijke communicatie

Binnen deze zorgverlening is communicatie een essentieel onderdeel. De relatie patiënt-verpleegkundige is veelal kortdurend, maar intens. Het is noodzakelijk dat de communicatie van beide kanten eerlijk, open en uitnodigend is, zowel verbaal als non-verbaal. Daarbij draagt de patiënt eigen verantwoording om de verpleegkundige en andere zorgprofessionals zo goed mogelijk in te lichten over zijn situatie en zijn klachten.

Afdeling Cardiologie

De afdeling Cardiologie is een verpleegafdeling waar patiënten worden opgenomen met klachten of symptomen van het hart. Naar aanleiding van uw klachten heeft uw arts besloten om u op te nemen op afdeling Cardiologie. De afdeling Cardiologie wordt aangeduid met de letter ‘L’.