Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

U komt bij de polikliniek Cardiologie terecht met (het vermoeden van) hartziekten. U kunt daarbij denken aan hartritmestoornissen, een hartklepafwijking, een (dreigend) hartinfarct of een verminderde pompfunctie van uw hart. Wanneer u een (dreigend) hartinfarct heeft kunt u via de Spoedeisende Hulp in onze kliniek terecht komen.

Werkwijze Cardiologie

Voordat u bij één van onze cardiologen komt, wordt vaak standaard een ECG (hartfilmpje) gemaakt en bloeddruk gemeten. Dit ‘hartfilmpje’ registreert de elektrische activiteit van uw hart. De cardiologische onderzoeken, zoals een echocardiografie, stress-echocardiografie of een hartkatheterisatie worden op de functieafdeling Cardiologie verricht.

Zo snel mogelijk een diagnose

Als u naar de polikliniek Cardiologie wordt verwezen, kunt u binnen twee werkdagen terecht. We streven ernaar dat u door de cardioloog wordt gezien en aansluitend worden nodige onderzoeken (zoals ECG, echografie, ergometrie, laboratoriumonderzoek en röntgenonderzoek) en uitslagen zoveel mogelijk op dezelfde dag doorgegeven. Deze uitslagen van deze onderzoeken worden besproken met de cardioloog.

Hartklepvervanging

Samen beslissen

Als u naar uw specialist in Adrz gaat voor onderzoek of behandeling, heeft u (meestal) meerdere mogelijkheden waaruit u kunt kiezen. Welke behandeling of welk onderzoek het beste bij u past, hangt van een aantal zaken af. Bijvoorbeeld van de risico’s van de ingreep, uw leefstijl, uw beroep, uw wensen. Niemand kent uw situatie beter dan uzelf. Het is daarom belangrijk dat u altijd vragen stelt, ook als u ergens twijfels over heeft. Het is belangrijk om samen met uw arts deze zaken op een rijtje te zetten. Om u te helpen bij het maken van een keuze, wordt er gebruik gemaakt van een digitale keuzehulp. Deze wordt tijdens het consult aan u uitgereikt. U mag er natuurlijk ook zelf om vragen!

Speciale poliklinieken

Hartfalenpolikliniek

Op de hartfalenpolikliniek kunt u terecht voor voorlichting, begeleiding en instructie met betrekking tot hartfalen. Hartfalen is een chronisch ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door symptomen die het gevolg zijn van een verminderde pompfunctie van het hart. Op de hartfalenpolikliniek is een verpleegkundige en een verpleegkundig specialist werkzaam.

Wat is hartfalen?

Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Dit kan komen door verschillende oorzaken. Bij hartfalen wordt er onvoldoende bloed rondgepompt. Meestal werkt de linkerkamer niet goed.

Er zijn 2 vormen:

  • De hartspier trekt niet krachtig genoeg samen (systolisch hartfalen). Het hart pompt per hartslag veel minder bloed rond dan normaal
  • de hartspier ontspant zich niet goed genoeg en het hart vult zich minder goed met bloed (diastolisch hartfalen). Er is minder bloed beschikbaar om rond te pompen.

In beide gevallen wordt er te weinig bloed rondgepompt. Systolisch hartfalen komt het meeste voor.

Wat doet de hartfalenverpleegkundige?

De hartfalenverpleegkundige is een verpleegkundige die specialistische kennis heeft over hartfalen. Ze kan de lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen en eventuele andere problemen die voortkomen uit het hartfalen, met u bespreken. De verpleegkundige kan u en uw directe naasten, informatie en uitleg geven over:

  • Ziektebeeld, vaak gepaard met vermoeidheid en kortademigheid,  leefregels en risicofactoren.
  • Het belang van gebruik van medicijnen.
  • Advies over het leren omgaan met uw ziekte.
  • Aanpassen van uw leefwijze, (bijvoorbeeld: dagindeling, afwisseling van beweging en rust.
  • Verminderde inspanningstolerantie.
  • Begeleiding geestelijke en sociale gevolgen.

In sommige gevallen zal de verpleegkundige u doorverwijzen naar andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld een diëtist of maatschappelijk werker. Natuurlijk kunt u ook altijd vragen aan uw cardioloog stellen. De informatie en service van de hartfalenverpleegkundige is vooral aanvullend op de rol van de cardioloog. De cardioloog en de hartfalenverpleegkundige werken nauw met elkaar samen.

Voor een afspraak met de hartfalenverpleegkundige heeft u een verwijzing van de cardioloog nodig.

Meer informatie over de hartfalenverpleegkundige vindt u in onze informatiefolder.

Links

Cardiovasculaire nazorgpoli

De polikliniek is open van maandag t/m donderdag van 09.00 uur t/m 17.00. Op de cardiovasculaire nazorgpoli werken twee gespecialiseerd verpleegkundigen. In deze folder vindt u meer informatie over deze speciale poli.

Wachttijd Cardiologie: Goes 8, Vlissingen 1, Zierikzee 28

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.