Chirurgie bij kinderen is een specifiek aandachtsgebied binnen de chirurgie. Kinderen hebben namelijk een nog groeiend lichaam en worden vaak behandeld aan bepaalde aandoeningen.

In ons ziekenhuis zijn chirurgen gecertificeerd voor chirurgie bij kinderen. Dit houdt in dat de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie bewezen vindt dat deze chirurgen kwalitatief uitstekende zorg bij kinderen kunnen leveren.

Chirurgie bij kinderen is niet hetzelfde als kinderchirurgie. Onder kinderchirurgie verstaan we het opereren van zeldzamere aandoeningen zoals aangeboren afwijkingen. Dit wordt meestal gedaan in academische ziekenhuizen.

Onze zorgverleners