Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Het specialisme Chirurgie (ook wel ‘Heelkunde’ genoemd) houdt zich bezig met het behandelen van patiënten met heelkundige aandoeningen aan verschillende organen en orgaansystemen. Meestal bestaat deze behandeling uit een operatie.

Vakgroep afdeling Chirurgie

De vakgroep Chirurgie bestaat momenteel uit 13 chirurgen. Daarnaast werken er verpleegkundig specialisten op de polikliniek, Physician Assistants op de afdeling en zijn er assistenten aanwezig die opgeleid worden tot arts. Samen leveren zij hoogkwalitatieve chirurgische zorg. In multidisciplinaire teams werken de chirurgen samen. Met elkaar leveren zij hoogkwalitatieve chirurgische zorg op diverse locaties in Zeeland en in multidisciplinaire samenwerking met andere vakgroepen.

Subspecialisaties

Gastro-intestinale chirurgie

Gastro-enterologie (GE) is de wetenschap die zich bezighoudt met ziekten van het maag-darmstelsel. De afdeling gastro-intestinale chirurgie van Adrz behoort volgens de DICA-registratie bij de beste 10% Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van behandeling van darmkanker. Binnen de vakgroep zijn 5 chirurgen gecertificeerd in de oncologische buikchirurgie: J. Jansen, H. Nijhof, W. de Ruijter, R. de Vos. en Y. Sze.

Voor de behandeling wordt gebruikt gemaakt van (nieuwe) technieken, waaronder de laparoscopie en TEM (Transanale Endoscopische Microchirurgie).

Bij darmkanker wordt een multidisciplinaire behandeling toegepast. Dat wil zeggen dat de chirurg voor de behandeling samenwerkt met verschillende deelspecialismen zoals internist-oncoloog, MDL-arts, radiotherapeut, radioloog, nucleair geneeskundige en patholoog, zo nodig aangevuld met andere deelspecialisten. Ook psychologen en andere zorgverleners worden zo nodig bij de behandeling betrokken.

Verpleegkundig specialisten begeleiden de darmkankerpatiënten gedurende het pre operatieve traject. Daarnaast vullen de arts en de verpleegkundig specialist elkaars taken aan, bijvoorbeeld bij het bespreken van uitslagen van onderzoeken, behandeling met chemotherapie en het uitvoeren van controles. Zo nodig is er contact met het Erasmus MC om individuele patiënten te bespreken.

De chirurgische (GE-)groep doet mee aan diverse wetenschappelijke onderzoeken en zijn aangesloten bij het EMBRAZE-kankernetwerk.

Traumachirurgie

De traumazorg is bij Adrz op hoog niveau geborgd met een level 2 status, ook op de Intensive Care. Dit betekent dat patiënten met meer complexe ongevalsletsels of ernstige ziekten goed kunnen worden behandeld en patiënten niet direct naar Rotterdam of Antwerpen hoeven te worden vervoerd.

Er zijn 3 traumachirurgen bij Adrz, die samen met de trauma orthopeden het traumateam vormen. Dit zijn: G. de Klerk, J. Timmermans en M. Waleboer.

Speciaal voor de oudere patiënt kent Adrz de Geriatrische Trauma Unit (GTU). De GTU is een afdeling waar de zorg voor de geriatrische heupfractuur patiënt gewaarborgd is volgens de laatste landelijke richtlijnen met standaard procedures, zorgpaden en multidisciplinaire teams. Voor heupfractuur patiënten wordt een screening op osteoporose (botontkalking) aangeboden en worden patiënten zo nodig verwezen naar de Osteoporosepoli.

Vaatchirurgie

Vaatchirurgie is een tak binnen de geneeskunde die zich richt op aandoeningen van bloedvaten, zoals spataderen (varices), vernauwing van de halsslagader (carotis), verwijding van de grote buikslagader (aneurysma aorta abdominalis, AAA) en vernauwingen in de beenslagader. Daarnaast behandelen de vaatchirurgen ook diabetische voetklachten, veneuze malformaties (aangeboren afwijkingen aan de aderen) en leggen ze shunts aan bij dialyse-patiënten. Bij Adrz zijn drie endovasculair geregistreerde vaatchirurgen werkzaam: J. Helleman, C.J. Hopmans en M. Faber.

Elke twee weken vindt er een multidisciplinaire diabetische voetenpoli plaats in Goes.

Mammachirurgie

Onze oncologisch chirurgen gespecialiseerd in mamma-pathologie (‘mammachirurgen’), T. Lans en M. Reichart, zijn gespecialiseerd in borstoperaties. Samen met Ziekenhuis ZorgSaam en het Erasmus MC is het zorgpad mammacarcinoom ontwikkeld, zodat in alle ziekenhuizen dezelfde behandeltrajecten worden aangeboden. Daarbij is ook aansluiting gezocht bij het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) dat in Vlissingen is gevestigd en waar mensen met borstkanker naar verwezen kunnen worden voor radiotherapie.

Hoe werkt het Borstkankercentrum?

Chirurgie bij kinderen

Chirurgie bij kinderen is een specifiek aandachtsgebied binnen de chirurgie. Kinderen hebben namelijk een nog groeiend lichaam en worden vaak behandeld aan bepaalde aandoeningen. In ons ziekenhuis zijn 2 chirurgen gecertificeerd voor chirurgie bij kinderen: M. Waleboer en J. Jansen. Dit houdt in dat de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie bewezen vindt dat deze chirurgen kwalitatief uitstekende zorg bij kinderen kunnen leveren.

Chirurgie bij kinderen is niet hetzelfde als kinderchirurgie. Onder kinderchirurgie verstaan we het opereren van zeldzamere aandoeningen zoals aangeboren afwijkingen. Dit wordt meestal gedaan in academische ziekenhuizen.

Wachttijd Chirurgie: Goes 2, Vlissingen 8

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.