Het specialisme chirurgie (ook wel ‘heelkunde’) houdt zich bezig met het behandelen van patiënten met heelkundige aandoeningen aan verschillende organen en orgaansystemen. Meestal bestaat deze behandeling uit een operatie.

Vakgroep afdeling Chirurgie

De vakgroep Chirurgie bestaat momenteel uit 13 chirurgen. Daarnaast werken er Physician Assistants op de afdeling en zijn er assistenten aanwezig die opgeleid worden tot arts. Samen leveren zij hoogkwalitatieve chirurgische zorg. In multidisciplinaire teams werken de chirurgen samen.

Subspecialisaties

Gastro-enterologie

Gastro-enterologie (GE) is de wetenschap die zich bezighoudt met ziekten van het maag-darmstelsel. Adrz behoort volgens een landelijk onderzoek tot de 10% beste ziekenhuizen op het gebied van de behandeling van darmkanker.

Binnen de vakgroep zijn 4 chirurgen gespecialiseerd in GE: J. Jansen, H. NijhofW. Rinsema, W. de Ruijter en R. de Vos. Bij darmkanker wordt een multidisciplinaire behandeling toegepast. Dat wil zeggen dat de chirurg en internist-oncoloog bij de behandeling samenwerken. Ook psychologen en andere zorgverleners worden bij de behandeling betrokken. Daarnaast vullen de arts en de verpleegkundig specialist elkaars taken aan, bijvoorbeeld bij het bespreken van uitslagen van onderzoeken, behandeling met chemotherapie en het uitvoeren van de controles. Zo nodig is er contact met het Erasmus MC om individuele patiënten te bespreken. Voor onderzoek wordt gebruik gemaakt van de nieuwste technieken, waaronder de TEM-operatie (Transanale Endoscopische Microchirurgische ingrepen).

De GE-groep doet mee aan diverse trials (wetenschappelijke onderzoeken). De GE-chirurgen van Adrz zijn aangesloten bij het EMBRAZE-kankernetwerk.

Traumachirurgie

De traumazorg is bij Adrz op hoog niveau geborgd met een level 2 status, ook op de Intensive Care. Dit betekent dat patiënten met meer complexe ongevalsletsels of ernstige ziekten goed kunnen worden behandeld en patiënten niet direct naar Rotterdam of Antwerpen hoeven te worden vervoerd.

Er zijn 3 traumachirurgen bij Adrz, die samen met de trauma orthopeden het traumateam vormen. Dit zijn: dr G. de Klerk, J. Timmermans en M. Waleboer.

Speciaal voor de oudere patiënt kent Adrz de Geriatrische Trauma Unit (GTU). De GTU is een afdeling waar de zorg voor de geriatrische heupfractuur patiënt gewaarborgd is volgens de laatste landelijke richtlijnen met standaard procedures, zorgpaden en multidisciplinaire teams. Voor heupfractuur patiënten wordt een screening op osteoporose (botontkalking) aangeboden en worden patiënten zo nodig verwezen naar de Osteoporosepoli.

Vaatchirurgie

Vaatchirurgie is een tak binnen de geneeskunde die zich richt op aandoeningen van bloedvaten, zoals spataderen (varices), vernauwing van de halsslagader (carotis), verwijding van de grote buikslagader (aneurysma aorta abdominalis, AAA) en vernauwingen in de beenslagader. Daarnaast behandelen de vaatchirurgen ook diabetische voetklachten, veneuze malformaties (aangeboren afwijkingen aan de aderen) en leggen ze shunts aan bij dialyse-patiënten. Bij Adrz zijn 3 endovasculair geregistreerde vaatchirurgen werkzaam: J. Helleman, M. Reichart en M. Faber.

Elke twee weken vindt er een multidisciplinaire diabetische voetenpoli plaats in Goes.

Mammachirurgie

De mammachirurgen, T. Lans, L. te Velde en M. Reichart, zijn gespecialiseerd in borstoperaties. Samen met Ziekenhuis ZorgSaam en het Erasmus MC is het zorgpad mammacarcinoom ontwikkeld, zodat in alle ziekenhuizen dezelfde behandeltrajecten worden aangeboden. Daarbij is ook aansluiting gezocht bij het Zeeuws Radiotherapeutisch Instituut (ZRTI) dat in Vlissingen is gevestigd en waar mensen met borstkanker naar verwezen kunnen worden voor radiotherapie.

Hoe werkt het Borstkankercentrum?

Chirurgie bij kinderen

Chirurgie bij kinderen is een specifiek aandachtsgebied binnen de chirurgie. Kinderen hebben namelijk een nog groeiend lichaam en worden vaak behandeld aan bepaalde aandoeningen. In ons ziekenhuis zijn drie chirurgen gecertificeerd voor chirurgie bij kinderen. Dit houdt in dat de Nederlandse Vereniging voor Kinderchirurgie bewezen vindt dat deze chirurgen kwalitatief uitstekende zorg bij kinderen kunnen leveren.

Chirurgie bij kinderen is niet hetzelfde als kinderchirurgie. Onder kinderchirurgie verstaan we het opereren van zeldzamere aandoeningen zoals aangeboren afwijkingen. Dit wordt meestal gedaan in academische ziekenhuizen.

Wachttijd Chirurgie: Goes 4 en Vlissingen 9

Dit is het aantal dagen dat u moet wachten vanaf het moment dat u de afspraak maakt tot het moment dat u terecht kunt bij de betreffende polikliniek.

Aandoeningen
Toon alle