Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

Gastro-enterologie (GE) is de wetenschap die zich bezighoudt met ziekten van het maag-darmstelsel. De afdeling gastro-intestinale chirurgie van Adrz behoort volgens de DICA-registratie bij de beste 10% Nederlandse ziekenhuizen op het gebied van behandeling van darmkanker.

De chirurgen zijn gecertificeerd in de oncologische buikchirurgie. Voor de behandeling wordt gebruikt gemaakt van (nieuwe) technieken, waaronder de laparoscopie en TEM (Transanale Endoscopische Microchirurgie).

Bij darmkanker wordt een multidisciplinaire behandeling toegepast. Dat wil zeggen dat de chirurg voor de behandeling samenwerkt met verschillende deelspecialismen zoals internist-oncoloog, MDL-arts, radiotherapeut, radioloog, nucleair geneeskundige en patholoog, zo nodig aangevuld met andere deelspecialisten. Ook psychologen en andere zorgverleners worden zo nodig bij de behandeling betrokken.