Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

De kinderfysiotherapeut in Adrz onderzoekt en behandeld kinderen op aanvraag van de arts. Aan de hand van het onderzoek en de klachten van het kind wordt een behandeling gestart. Een onderdeel van deze behandeling is het geven van adviezen aan kind, ouders en verpleging.

Kinderfysiotherapie bij prematuur geboren baby’s

Omdat uw kindje prematuur en/of dysmatuur is geboren, is er een kans dat de motorische ontwikkeling vertraagd of afwijkend verloopt. De kinderfysiotherapeut begeleidt u en uw kindje in het stimuleren van een zo optimaal mogelijke motorische ontwikkeling.

Wat is het verschil tussen een prematuur geboren kind en een á terme geboren kind in de motoriek?

Op het eind van de zwangerschap, vanaf ongeveer de 36e/37e week wordt het kind steeds groter en krijgt steeds minder ruimte in de baarmoeder, de armpjes en beentjes worden sterk gebogen en het ruggetje is gekromd. Als het kind rond de 40 weken geboren is, worden de armen en benen in het begin vaak niet helemaal gestrekt. Dit is normaal.

Eerder in de zwangerschap heeft het kind in de baarmoeder nog alle ruimte om te bewegen. Wanneer het prematuur wordt geboren, wordt het kind veel vroeger dan gebruikelijk blootgesteld aan de zwaartekracht. Het is moeilijk om tegen de zwaartekracht in te bewegen. Met de zwaartekracht mee bewegen is veel gemakkelijker als je nog maar weinig spierkracht hebt. Met de zwaartekracht mee bewegen betekent in dit geval vrijwel altijd strekken.

Ex-prematuren zijn meer geneigd om te strekken dan á terme geboren kinderen. Hoe ziet dit (over)strekken eruit?

  • Hoofd naar achteren duwen (in de nek leggen)
  • Schouders naar achteren trekken
  • Rug recht houden
  • Beentjes liggen recht
  • Handen in vuistjes

Veel strekken is niet goed voor de motorische ontwikkeling van een kind. Als uw kind veel strekt krijgt u adviezen om dit te voorkomen/verminderen.

Verder weten we dat prematuur geboren kinderen een grotere kans hebben op het ontwikkelen van een voorkeurshouding en sneller overprikkelt kunnen zijn. Ook hierbij kan de kinderfysiotherapeut begeleiding geven aan ouders en verpleging.

Observeren General Movements

Bij prematuur geboren baby’s observeert de kinderfysiotherapeut de General Movements. Dit is een methode om de hersenfunctie van jonge baby’s te beoordelen. De methode bestaat uit het beoordelen van de kwaliteit van spontaan gegenereerde gegeneraliseerde bewegingen (‘general movements’ (GM’s)).

  • GM’s ontstaan vroeg in de zwangerschap en blijven tot ongeveer de 4e maand na de à-termeleeftijd aanwezig.
  • Normale GM’s worden gekenmerkt door de trias; complexiteit, variatie en een vloeiend bewegingsverloop.
  • Licht afwijkende GM’s, die een lichte disfunctie van het zenuwstelsel weerspiegelen, verlopen niet vloeiend, maar rukkerig of stroef. Duidelijk afwijkende GM’s, die duiden op een ernstige disfunctie van het zenuwstelsel, worden vooral gekenmerkt door het ontbreken van bewegingscomplexiteit en -variatie: de bewegingen worden monotoon en stereotiep.
  • De kwaliteit van de GM’s heeft een duidelijke voorspellende waarde voor de ontwikkeling van het kind.

Prikkelverwerking

De kinderfysiotherapeut van Adrz beoordeeld tijdens de verzorging, het in bad gaan en op wakkere momenten de prikkelbaarheid van het prematuur geboren kind.  Indien het kindje last heeft van de prikkels geeft de fysiotherapeut adviezen hoe de prikkels te beperken om het kindje er beter mee om te kunnen laten gaan. Bijvoorbeeld door een doekje over het kindje te doen in bad zodat het kindje begrenzing heeft. Door het toepassen van een nestje in rust of extra ondersteuning bieden bij de verzorging.

Preventie voorkeurshouding

Voorkeurshouding is een probleem dat speelt bij baby’s in de eerste levens-maanden. Meteen na de geboorte draaien baby’s hun hoofd vaak naar dezelfde kant. Meestal gaat dit binnen enkele weken vanzelf over. Sommige baby’s blijven hun hoofd telkens naar één kant draaien of houden hun hoofd stil in het midden. Dit wordt een voorkeurshouding genoemd. Daardoor kan het achterhoofd aan de kant waarop hij altijd ligt platter worden. Vaak gaat dit geleidelijk weer over. Soms ook niet of niet helemaal. Ernstig is dit niet, maar het kan er minder mooi uitzien. Door de voorkeurshouding op te heffen zodra deze begint op te vallen, kan de afplatting meestal worden voorkomen of worden verminderd.

De kinderfysiotherapeut kan observeren of uw kind een voorkeurshouding heeft en u tips en adviezen geven om uw kind hier vanaf te helpen.

Prematuur geboren kinderen hebben vaak minder kracht en energie waardoor zelf hun hoofd draaien soms moeilijker gaat. Daardoor kan een voorkeurshouding sneller ontstaan.

Meer informatie leest u in de folder van de GGD.

Diabetes

Diabetes is een chronische ziekte. Kinderen en jongeren die deze aandoening hebben worden dagelijks geconfronteerd met hun anders zijn en volgen een intensieve therapie die veel vraagt van zowel het kind als de ouders/verzorgers. De behandeling is met insulinepentherapie of insulinepomptherapie.

Kinderen opgenomen met diabetes krijgen begeleiding van de kinderfysiotherapeut met als doel ervaren wat sporten voor invloed heeft op het bloedsuikerniveau en activeren tijdens de opname. Aanvullend kunnen er specifieke vragen komen van de kinderarts of diabetesverpleegkundige (bijvoorbeeld hypo laten ervaren) Daarnaast geeft de kinderfysiotherapeut informatie en stimuleert het sporten in de thuissituatie.