Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezig houdt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat.

De fysiotherapeut begeleidt en adviseert u bij stoornissen en beperkingen in de houding en het bewegen. De behandeling richt zich op het bevorderen van het herstel en/of het voorkomen van (verergering) van de klachten. Uw eigen inzet als patiënt is daarbij noodzakelijk.

Fysiotherapie wordt aangeboden op de locaties Goes en Vlissingen, waarbij in Vlissingen de nadruk ligt op klinische fysiotherapie bij de planbare zorg en in Goes de nadruk ligt op acute zorg

 Fysiotherapie tijdens uw opname

Tijdens uw opname kan voorkomen dat er verschillende therapeuten aan uw bed verschijnen. De afdeling Fysiotherapie begeleidt daarnaast stagiaires van de Avans Hogeschool Breda. Het kan dus zijn dat een stagiair(e) fysiotherapie u (mede) behandelt. Stagiaires werken altijd onder verantwoordelijkheid van de begeleidende fysiotherapeut.

Wanneer u bent opgenomen in Adrz kan het zijn dat uw behandelend arts fysiotherapie noodzakelijk acht. Fysiotherapie kan worden aangevraagd bij problemen zoals:

  • longaandoeningen;
  • hartaandoeningen;
  • operatie of problemen aan het bewegingsapparaat;
  • grote buik- of borstkasoperaties;
  • langdurige bedlegerigheid of opname op de intensive care;
  • neurologische aandoeningen;
  • problemen in de ontwikkeling van een kind;
  • reumatische aandoeningen.

De fysiotherapeut komt aan uw bed en onderzoekt de aard en oorzaak van uw klachten. Vervolgens wordt er een fysiotherapeutisch behandelplan gemaakt en met u besproken. Het aantal behandelingen hangt af van de soort en de ernst van de klachten. Indien noodzakelijk kan fysiotherapie na uw ontslag worden voortgezet.

De fysiotherapeut behandelt u met als doel uw lichamelijk herstel te bevorderen. Hier zult u zo mogelijk zelf aan mee moeten werken. Het kan zijn dat de fysiotherapeut u oefeningen leert die u zelfstandig enkele keren per dag moet herhalen. Aan het einde van een behandeling zal de fysiotherapeut met u bespreken wat u zelfstandig of onder begeleiding van een verpleegkundige kan doen.

Soms wordt er voor uw behandeling gebruikt gemaakt van hulpmiddelen, zoals een rollator, looprek of krukken. U krijgt deze hulpmiddelen voor de periode dat u bent opgenomen in bruikleen. Als u na  ontslag nog hulpmiddelen nodig heeft, kunt u deze lenen via een thuiszorgwinkel.