Fysiotherapie is een paramedisch discipline dat zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat. De fysiotherapeut begeleidt en adviseert u bij stoornissen en beperkingen in de houding en het bewegen. De behandeling richt zich op het bevorderen van het herstel en/of het voorkomen van (verergering) van de klachten. Uw eigen inzet als patiënt is daarbij noodzakelijk.

Fysiotherapie tijdens uw opname

Wanneer u bent opgenomen in Adrz kan het zijn dat uw behandelend arts fysiotherapie noodzakelijk acht. De fysiotherapeuten werken op wisselende dagen en tijden, het kan daarom zijn dat verschillende therapeuten aan uw bed verschijnen.

Fysiotherapie bij verschillende aandoeningen

Fysiotherapie kan worden aangevraagd bij problemen zoals:

  • longaandoeningen
  • hartaandoeningen
  • operatie of problemen aan het bewegingsapparaat
  • grote buik- of borstkasoperaties
  • langdurige bedlegerigheid of opname op de intensive care
  • neurologische aandoeningen
  • problemen in de ontwikkeling van een kind
  • reumatische aandoeningen

De fysiotherapeut komt aan uw bed en onderzoekt de aard en oorzaak van uw klachten. Vervolgens wordt er een fysiotherapeutisch behandelplan gemaakt en met u besproken. Het aantal behandelingen hangt af van de soort en de ernst van de klachten. Indien noodzakelijk kan fysiotherapie na uw ontslag worden voortgezet.

Bevorderen lichamelijk herstel

De fysiotherapeut behandelt u met als doel uw lichamelijk herstel te bevorderen. Hier zult u zo mogelijk zelf aan mee moeten werken. Het kan zijn dat de fysiotherapeut u oefeningen leert die u zelfstandig enkele keren per dag moet herhalen. Aan het einde van een behandeling zal de fysiotherapeut met u bespreken wat u zelfstandig of onder begeleiding van een verpleegkundige kan doen. Soms wordt er voor uw behandeling gebruikt gemaakt van hulpmiddelen, zoals een rollator, looprek of krukken. U krijgt deze hulpmiddelen voor de periode dat u bent opgenomen in bruikleen. Als u na  ontslag nog hulpmiddelen nodig heeft, kunt u deze lenen via een thuiszorgwinkel.

Fysiotherapie in Goes en Vlissingen

Fysiotherapie wordt aangeboden op de locaties Goes en Vlissingen, waarbij in Vlissingen de nadruk ligt op klinische fysiotherapie bij de planbare zorg en in Goes de nadruk ligt op acute zorg.

Meer informatie

Schoudernetwerk Zeeland

Bewegen rondom uw ziekenhuisopname

Het is belangrijk om in beweging te blijven voor, tijdens en na uw ziekenhuisopname. Deze folder geeft u informatie over en tips om te bewegen voor, tijdens en na uw opname.