Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

In het kort

Naarmate mensen ouder worden is de kans groter dat ze klachten krijgen of minder mobiel zijn. De aandoeningen die bij ouderdom komen kunnen een beroerte, dementie, een gebroken heup of Parkinson zijn. Wij begeleiden de patiënten en gaan aan de slag met de hulpvraag van de patiënt.

Wat is het?

Een ziekenhuisopname kan leiden tot afname van mobiliteit en het fysiek functioneren, wat vervolgens onder andere een verminderde zelfredzaamheid en participatie tot gevolg kan hebben. De patiënt wil graag zo snel mogelijk weer naar huis. Een voorwaarde daarbij is dat de lichamelijke zelfredzaamheid tijdens de ziekenhuisopname niet verslechterd zodat het zelfstandig thuis wonen niet mogelijk is. Voor ons is het de uitdaging om patiënten hierin optimaal te coachen en ondersteunen. Wij zullen de patiënten stimuleren om, ondanks de pijn en vermoeidheid fysiek zo fit mogelijk te blijven. Daarnaast is het voor bepaalde groepen zoals mensen die een operatie moeten ondergaan van belang, dat ze zo fit mogelijk in het ziekenhuis komen. Hiervoor kunt u de beweegfolder openen. (onderstaand)

Behandeling

Tijdens de opname is (blijven) bewegen ontzettend belangrijk om achteruitgang te voorkomen. Wij kunnen de patiënt helpen in beweging te komen. Ook geven we u oefeningen die u zelfstandig op de kamer kunt uitvoeren. Vaak nemen we een korte test af om te kijken naar het functioneren en het risico op vallen. Samen met de patiënt zoeken we een passend hulpmiddel om het mobiliseren mogelijk te maken.

Tijdens de opname kan het zijn dat de patiënt minder zelfstandig is dan gewoonlijk. Misschien lukt het nu niet om zelfstandig in of uit het bed te komen of heeft de patiënt hulp nodig bij het lopen of toiletbezoek. Wij begeleiden de patiënt om de zelfstandigheid weer terug te krijgen of te behouden wat ze nog kunnen. Daarbij staat centraal wat u zelf wil oefenen. Vaak oefenen we functioneel, dat zijn activiteiten zoals in en uit bed komen, opstaan uit de stoel of het zelfstandig naar het toilet gaan, maar ook doen we looptraining of evenwichtsoefeningen.

Hoe gaat het verder?

Als de patiënt naar huis gaat of ergens anders gaat revalideren, dan bekijken we of het verstandig is om de fysiotherapie voort te zetten. Wij zorgen dan voor een brief naar de desbetreffende therapeut om de therapie voor te zetten.

Meer informatie

Blijf in beweging