Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Uw kind moet in het ziekenhuis worden opgenomen. Een ingrijpende gebeurtenis, zowel voor het kind als voor u. Toch kunnen wij, samen met u, proberen deze tijd zo goed mogelijk te laten verlopen. Aan de hand van deze informatie kunt u uw kind een beetje voorbereiden op wat hem of haar te wachten staat. Aarzel niet om vragen te stellen of problemen te bespreken. Iedereen op de kinderafdeling wil dat u en uw kind zich in het ziekenhuis zo prettig mogelijk voelen.

Kinderafdeling

De Kinderafdeling is gelegen op de tweede etage bij het Moeder & Kind centrum. Op de afdeling werken verschillende disciplines, onder andere: kinderverpleegkundigen, kinderartsen, co-assistenten, medisch pedagogisch zorgverleners, secretaresses en stagiaires. Uw kind wordt altijd verpleegd door gespecialiseerde kinderverpleegkundigen of kinderverpleegkundige in opleiding onder supervisie.

Verblijf op de Kinderafdeling

Soms is een opname op de Kinderafdeling nodig, dit kan best spannend zijn. Daarom mag u altijd bij uw kind blijven. Een deel van de zorg wilt u waarschijnlijk ook graag zelf blijven doen. Wij vinden het vanzelfsprekend dat een van de ouders bij het kind blijft slapen. We noemen dat rooming-in. Sommige verpleegkundige controles en handelingen vinden ook ‘s nachts plaats. Een ongestoorde nachtrust kunnen we helaas niet garanderen.

Gebruik van mobiele telefoon is toegestaan op de gehele afdeling.

Rooming-in en rooming-in bij isolatieverpleging

Als uw kind geïsoleerd wordt verpleegd vanwege een besmettelijke ziekte, dan mag uw kind niet van de kamer. Ook als uw kind zich in isolatieverpleging bevindt, is het mogelijk dat één ouder naast het kind blijft slapen. U kunt de kamer verlaten nadat u uw handen heeft gereinigd.

Zie ook folder Rooming-in en ouderparticipatie.

Familiekamer

Op de Kinderafdeling is een familiekamer aanwezig. Er is een keukentje met koelkast en magnetron aanwezig.

Televisie

Bij ieder bed hangt boven het voeteneinde een televisie. De kinderen mogen gratis kijken. U kunt, indien u dat wenst, afspraken maken met de verpleegkundigen over de tijden, programma’s, waar en hoelang uw kind televisie mag kijken.

Bezoektijden

Als ouder/verzorger mag u constant bij uw kind blijven. Na de lunch is er even rusttijd. Voor het overige bezoek is er doorlopend bezoek van  8.00 tot 20.00 uur. Het is aan te raden het bezoek zoveel mogelijk over de bezoektijd te verspreiden. Voor de wiegen-/couveuse afdeling is een andere bezoekregeling van toepassing. Op de Kinderafdeling geldt de regel dat kinderen enkel in overleg van de afdeling af mogen. Als de arts met u afspreekt dat u met uw kind naar buiten mag dan betekent dat, dat uw kind wel op het ziekenhuisterrein moet blijven, maar bijvoorbeeld wel naar het parkje naast het parkeerterrein mag gaan.

Speelkamer en tienerkamer

Op de Kinderafdeling is een tienerkamer en een speelkamer, waar kinderen hun ziekzijn door spel even kunnen vergeten. Kinderen moeten zich hier veilig kunnen voelen, daarom mogen er geen medische handelingen door verpleging of artsen worden verricht. De speelkamer is toegankelijk voor de patiëntjes van de Kinderafdeling. Broertjes en zusjes zijn welkom onder begeleiding van de ouders.

Medisch pedagogisch zorgverlener

De medisch pedagogisch zorgverlener heeft een zelfstandige en centrale functie in de pedagogische begeleiding van patiënten voor en tijdens de ziekenhuisopname.

  • De medisch pedagogische zorg in een ziekenhuis begeleidt kind en ouder(s) tijdens de ziekenhuisopname. Ook helpt zij kind en ouder(s) bij de voorbereiding op en de begeleiding naar operaties en onderzoeken.
  • De medisch pedagogische zorg wordt onder andere ingeschakeld bij angstige kinderen, bij psychosociale problemen, zoals zindelijkheidsproblemen, slaapproblemen, huilproblemen, eetproblemen of gedragsproblemen. En voor begeleiding en afleiding bij interventies zoals bloedafname, infuus inbrengen, sonde inbrengen en klysma’s.
  • Zij bieden structuur, veiligheid en duidelijkheid gedurende de opname mede door het gebruik van dagprogramma’s en het opstellen en uitvoeren van pedagogische begeleidingsplannen.
  • Zij hanteren focustaal en dragen hierdoor bij aan stress- en pijnreductie.

Kinder- en Jeugdpsychologie

Wanneer u een gesprek met een kinderpsycholoog wenst, kunt u de kinderarts vragen om een verwijzing. Ook kan een verpleegkundige of medisch pedagogisch hulpverlener problemen van uw kind voorleggen aan de kinderarts en deze vragen om een kinderpsycholoog in te schakelen. Zo kan de kinderpsycholoog uw kind en/of u proberen te helpen wanneer uw kind bijvoorbeeld ernstig ziek is, een chronische ziekte heeft of psychosomatische klachten heeft.

Onderzoek, behandeling en operatie

Toestemming voor een onderzoek of behandeling

Een medisch onderzoek of behandeling mag alleen worden uitgevoerd als daarvoor toestemming is gegeven. Hieraan vooraf gaat de plicht die de zorgverlener heeft om begrijpelijke informatie over het onderzoek of de behandeling te verstrekken. Voor kinderen gelden specifieke regels:

  • Tot 12 jaar: toestemming van de ouder(s) of voogd is vereist. Het kind hoeft zelf geen toestemming te geven, maar heeft recht op informatie die in begrijpelijke woorden wordt gegeven afhankelijk van het ontwikkelingsniveau.
  • Van 12 tot 15 jaar: zowel de ouders als het kind dienen toestemming te geven.
  • 16 jaar en ouder: de jongere dient zelf toestemming te geven.

Meer informatie over het recht op informatie en de vereiste toestemming vindt u op wgbo.nl.

Reacties van het kind

Het is mogelijk dat uw kind zich in het ziekenhuis anders gaat gedragen dan normaal, zoals agressief en koppig zijn of zich van u afkeren. Ook is het mogelijk dat uw kind zich extra aanhankelijk gaat gedragen. Dit zijn reacties op een ongewone situatie. Met wat extra aandacht gaat dit voorbij. U kunt zich zorgen maken over de reactie van uw kind op zijn ziekte, zijn behandeling of het verblijf in het ziekenhuis. Aarzel niet deze problemen te bespreken met de arts, de verpleegkundige of de medisch pedagogisch zorgverlener.

Vertrek uit het ziekenhuis

Ontslag

We proberen de duur van de opname zo kort mogelijk te houden, als uw kind voldoende is opgeknapt mag hij of zij naar huis. Als u in de eerste 7 dagen dat u thuis bent, nog vragen heeft over de aandoening waarvoor uw kind in het ziekenhuis heeft gelegen, mag u bellen naar 088 125 43 25.

Weer thuis

Na verblijf in het ziekenhuis moeten kinderen vaak weer wennen aan de thuissituatie. Sommige kinderen willen geen moment alleen zijn, zijn prikkelbaar, rusteloos of juist erg in zichzelf gekeerd. Opnieuw duimzuigen, bedplassen of angstig dromen zijn dingen die voor kunnen komen. Praten over het ziekenhuis kan uw kind helpen de ervaringen te verwerken. Met aandacht, warmte en geduld verdwijnt dit gedrag vaak binnen enkele weken. Gebeuren er dingen waarmee u geen raad weet, dan kunt u altijd advies vragen aan de huisarts.