Op de verpleegafdeling Afdeling E van Adrz, locatie Goes zijn één-, twee- en vierpersoonskamers. Deze verpleegafdeling is voor patiënten met een long aandoening, ook patiënten die geopereerd zijn door de longchirurg verblijven hier soms na hun operatie.

Contactpersoon

Met het oog op vertrouwelijkheid van informatie en de wet op de privacy wordt aan de patiënt gevraagd iemand als contactpersoon op te geven. Indien de patiënt hiertoe niet in staat is wordt directe familie of een bekende gevraagd op te treden als contactpersoon. De afdeling en de behandelend specialist geeft alleen aan deze persoon informatie over de patiënt. Zo wordt de contactpersoon telefonisch geïnformeerd over de situatie van de patiënt na een eventuele operatie en het verblijf op een van de verpleegafdelingen. De contactpersoon kan vervolgens de familie en vrienden op de hoogte brengen.

Artsenvisite

Elke ochtend loopt de longarts visite met een verpleegkundige. Iedere woensdagochtend komen de longartsen en verpleegkundigen bijeen om de behandeling en de gang van zaken daaromheen te bespreken.

Onderzoeken

Het is mogelijk dat de arts een aantal onderzoeken bij u wil uitvoeren. De longarts en verpleegkundige van de kamer lichten u hier tijdig over in. Deze onderzoeken vinden op verschillende afdelingen plaats.

Soms vindt een onderzoek plaats op een andere locatie. Dit bespreken wij met u. Medewerkers van de patiëntenvervoersdienst begeleiden u naar en van de onderzoeksafdeling. Het kan voorkomen dat een onderzoek tijdens het bezoekuur plaatsvindt.

Inlichtingen

Vragen over de opname kunt u aan de verpleegkundige van de kamer stellen. Wilt u een afspraak maken met de specialist of dienstdoend arts, dan kan dit via de secretaresse of verpleegkundige. Zij regelt dit voor u. Tussen 14.00 of 15.00 uur beantwoorden wij graag uw vragen.

Bezoektijden

Bekijk hier de actuele bezoektijden en regels.