Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

Momenteel bent u voor uw klachten onder behandeling bij een van de longartsen van Adrz. Het is mogelijk dat de longarts u verwijst naar een van de 8 gespecialiseerde longverpleegkundigen die op de polikliniek Longgeneeskunde werkzaam zijn. In deze folder kunt u lezen wat de longverpleegkundigen voor u kunnen doen.

Casemanagers Longverpleegkundigen

De longverpleegkundigen hebben extra opleiding gevolgd gericht op longziekten. Zij zijn gespecialiseerd op het gebied van astma, COPD en OSAS:

  • Astma is een chronische ontsteking van de luchtwegen welke leidt tot vernauwing van de luchtwegen.
  • COPD is een verzamelnaam van patiënten met bronchitis en/of rek uit de long.
  • Obstructieve Slaap Apneu Syndroom (OSAS) is een ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door ademstilstanden ’s nachts en vermoeidheid overdag.

Ook bij andere longklachten kunnen de longverpleegkundigen u helpen. De longverpleegkundigen ondersteunen de spreekuren van de longartsen door patiënten met onder andere astma, COPD en OSAS zelfstandig op het verpleegkundig spreekuur te zien onder supervisie van de longartsen. Zowel controlepatiënten als nieuwe patiënten worden geïnformeerd over hun longziekte of ademhalingsstoornis en gecontroleerd op hun medicatiegebruik en de mate van gezondheidsklachten gedurende de afgelopen periode.