Het specialisme Nucleaire Geneeskunde verricht onderzoeken en behandelingen met behulp van licht radioactieve stoffen. Hierbij kunnen we ons richten op veel verschillende organen en processen in het menselijk lichaam.

Adrz beschikt over een nieuw Centrum voor Nucleaire Geneeskunde. Daarmee is Zeeland verzekerd van kwalitatief zeer goede diagnostiek in de provincie. Dat betekent voor patiënten dat zij kunnen beschikken over de beste zorg dicht bij huis.

Bij Nucleaire Geneeskunde worden de anatomie en stofwisselingsprocessen in het lichaam tegelijkertijd in beeld gebracht. Patiënten krijgen een zeer kleine hoeveelheid radioactieve stof toegediend die zich hecht aan specifieke cellen die afwijken. Met geavanceerde apparatuur zijn die stoffen vervolgens te ‘zien’ en te volgen in het lichaam. Hierdoor is het mogelijk nog beter de juiste diagnostiek en behandeling vast te stellen.

De Nucleaire Geneeskunde biedt vele mogelijkheden om nauwkeurigere onderzoeken te doen. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten of hersenaandoeningen. Maar ook op het gebied van kanker: prostaatkanker en eventuele uitzaaiingen kunnen snel en accuraat in beeld worden gebracht. Naast een nauwkeurigere diagnose worden onderzoeken in sommige gevallen ook minder belastend voor patiënten.

Zo beschikt Adrz over een PET-CT met een volwaardige 40 slice CT-scan. De scanner voert gelijktijdig twee onderzoeken uit, die voorheen na elkaar werden uitgevoerd. Zo hoeven patiënten nog maar bij één afdeling te zijn, voor één onderzoek.

Moderne apparatuur

De apparatuur van de afdeling Nucleaire Geneeskunde was aan vervanging toe. In Goes was echter geen geschikte ruimte voor zowel de apparatuur als de medewerkers en patiënten. Siemens Healthineers kwam met de oplossing, waarbij het Adrz het centrum in Goes huurt en daarmee beschikt over een eigentijdse afdeling met moderne apparatuur. Tegen vaste, acceptabele kosten. Alle apparatuur zal de komende tien jaar door Siemens Healthineers up-to-date gehouden worden en indien nodig vernieuwd en/of verbeterd. En dat komt de zorg ten goede, want zo kan er makkelijker en sneller worden ingespeeld op nieuwe technieken.

Onderzoeken voor cardiologie, orthopedie en oncologie

De meeste patiënten die voor een onderzoek naar het centrum komen, worden doorverwezen door de cardioloog, de orthopeed of de oncoloog. Mensen met vermoeden van hart- en vaatziekten doen inspanningstesten. Dit betekent dat er een fysieke of farmacologische inspanning moet worden geleverd, tot een voor de patiënt belastbaar niveau. Het voordeel van de locatie, dicht bij de acute zorg in Goes, is dat andere afdelingen indien nodig snel ondersteuning kunnen bieden.

De apparatuur in het Centrum voor Nucleaire Geneeskunde is tevens geschikt voor het aantonen van orthopedische aandoeningen. De fysiologie van botten is met behulp van de radioactieve stoffen beter in beeld te brengen dan met andere methoden.
Een aantal mensen die voor nucleaire diagnostiek naar het centrum komt, wordt door een oncoloog doorverwezen. Bijvoorbeeld vrouwen (of mannen!) met verdenking van borstkanker. Met de scanners in het centrum is de sentinel node, de poortwachterklier in beeld te brengen. Dat is een klier in de oksel, waar eventuele eerste uitzaaiingen te zien zijn. Dat kan alléén met dit soort onderzoeken. En het levert informatie op, die zéér waardevol is voor de behandeling.

Regionale voorziening

De afdeling Nucleaire Geneeskunde van Adrz is een regionale voorziening, waar patiënten uit heel Zeeland onderzocht en behandeld worden. Patiënten die elders in Nederland of België onder behandeling zijn kunnen hier ook nucleaire onderzoeken laten uitvoeren. Alle gebruikelijke onderzoeken en behandelingen worden uitgevoerd. Vanwege de aanwezige expertise fungeert Adrz als opvangziekenhuis bij eventuele ongevallen met radioactieve stoffen (Kerncentrale Borssele, COVRA).

Werkwijze nucleaire therapie

Op de afdeling Nucleaire Geneeskunde worden onderzoeken gedaan en therapieën uitgevoerd met behulp van radioactieve stoffen. Deze worden toegediend via een injectie in een bloedvat in de arm. Er wordt gebruik gemaakt van verschillende radioactieve stoffen die in een bepaald orgaan/organen worden opgenomen. Met de straling die de stof uitzendt, wordt een scan (afbeelding) gemaakt van de opname en de verdeling van de stof in het orgaan.

Radioactieve straling is vergelijkbaar met röntgenstraling. De stralingsdosis is ongeveer gelijk of kleiner dan die bij röntgenonderzoek. De resultaten van de onderzoeken worden beoordeeld door de nucleair geneeskundige. Hij geeft de uitslag door aan uw behandelend arts.

Bij de nucleaire therapie wordt gebruik gemaakt van radioactieve stoffen die, eenmaal opgenomen in het orgaan, ter plaatse een grote dosis straling afgeven en zo het bestraalde weefsel beschadigen, terwijl de omringende weefsels gespaard blijven. Het is als het ware een vorm van inwendige radiotherapie. De radioactieve stoffen verlaten het lichaam weer binnen 24 uur.