Tumorwerkgroepen

Bij Adrz zijn zogenaamde tumorwerkgroepen ingesteld. Dit zijn teams, die bestaan uit verschillende medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, radiologen en pathologen. Deze teams hebben als kerntaken:

 1. Zorgen dat het zorgpad voor de patiënt inhoudelijk van A tot Z klopt en de patiënt de juiste zorg krijgt op een snelle en efficiënte manier.
 2. Zorgen dat nieuwe behandelingen op tijd en op adequate wijze bij Adrz worden geïntroduceerd.
 3. Zorgen dat Adrz actief deelneemt aan landelijke en internationale behandelingsstudies.

Er zijn tumorwerkgroepen voor:

 1. Kanker in bloed of lymfeklieren (leukemie, ziekte van (non)Hodgkin etc.)
 2. Kanker in de urinewegen (prostaat, blaas, nieren)
 3. Kanker in de inwendige vrouwelijke geslachtsorganen (baarmoeder, eierstokken etc.)
 4. Kanker in de spijsverteringsorganen (slokdarm, maag, lever, alvleesklier, dikke darm etc.)
 5. Longkanker
 6. Borstkanker
 7. Palliatieve Zorg (verlichten van klachten door kanker, zoals pijn en kortademigheid).

Deze tumorwerkgroepen functioneren tevens als multidisciplinaire behandelteams. Voorbeelden zijn:

 • Het multidisciplinaire borstkankerspreekuur op de locatie Vlissingen (wekelijks op dinsdagmiddag).
 • Het multidisciplinaire Uro-Oncologie-spreekuur op de locatie Goes (iedere woensdag).
 • Het multidisciplinaire darmkankerspreekuur in Vlissingen (iedere donderdagmorgen).

Oncologen

Een internist die zich in oncologie gespecialiseerd heeft, is internist-oncoloog. De internist-oncoloog houdt zich bezig met:

 • Diagnostiek (vaststellen van) van kanker en hieraan gerelateerde problemen.
 • Opstellen van een compleet behandelplan voor kankerpatiënten, waarbij de behandeling – voor wat betreft het medicamenteuze deel – onder zijn/haar verantwoording valt. Bij het opstellen van het behandelplan wordt waar nodig overlegd met andere specialisten zoals de chirurg, de uroloog, de gynaecoloog, de orthopeed of de radiotherapeut.
 • Palliatieve zorg: dit is aan de orde indien er geen genezing meer mogelijk is. De behandeling is dan gericht op het verbeteren van kwaliteit van leven. Dit kan middels pijnstilling zijn maar ook chemotherapie en bestraling.
 • Controle van kankerpatiënten na behandeling.
 • Participatie in wetenschappelijk onderzoek, waarmee verbetering van de uitkomsten van behandeling wordt beoogd.

Samenwerking Erasmus MC

Het Erasmus MC is een Universitair Medisch Centrum in Rotterdam waar Adrz mee samenwerkt op het gebied van de oncologie. De lijnen zijn kort en er is dagelijks overleg met optimale zorg als doel. De samenwerking bestaat uit het vragen van advies en zonodig uit het doorverwijzen van de patiënt naar het Erasmus MC voor een behandeling. Hier zijn duidelijke afspraken over en de patiënt wordt zoveel mogelijk dicht bij huis behandeld.

Multidisciplinair overleg

Er zijn wekelijks verschillende overlegmomenten waar patiënten worden besproken. Regelmatig gebeurt dit in aanwezigheid van een consulent uit het Erasmus MC. Uw huisarts wordt op de hoogte gebracht van het advies dat is gegeven.

Plaats van diagnostiek en behandeling

De meeste diagnostiek vindt plaats in Adrz met up-to-date apparatuur en bekwame zorgverleners. Veel van de oncologische behandelingen vinden ook plaats in Adrz; op indicatie kan verwijzing naar andere ziekenhuizen nodig zijn, bijvoorbeeld naar het Erasmus MC.

Verpleegafdelingen

Op de locatie Goes is een aparte verpleegafdeling voor oncologische patiënten (afdeling G, eerste verdieping), waar vooral patiënten die met chemotherapie worden behandeld, worden verpleegd. Daarnaast worden ook op andere afdelingen patiënten met kanker opgenomen en verpleegd door oncologisch opgeleid personeel. Op de locaties Goes, Vlissingen en Zierikzee is dagbehandeling mogelijk voor patiënten die chemotherapie krijgen.

Opleiding

Binnen Adrz worden verpleegkundigen opgeleid tot oncologieverpleegkundigen. Dit is een aanvullende specialisatie na de reguliere opleiding tot verpleegkundige. Daarnaast zijn er verpleegkundigen die de opleiding ‘Master in Advanced Nursing Practice’ volgen tot Verpleegkundig Specialist. Zij worden opgeleid om naast hun verpleegkundige taken ook medische taken uit te voeren voor een afgebakende patiëntengroep. Vanuit het Erasmus MC worden er ook co-assistenten opgeleid in Adrz.

Begeleidende disciplines

Naast de medische behandeling wordt bewust aandacht besteed aan ‘de mens achter de ziekte’. Binnen Adrz zijn de volgende ondersteunende disciplines beschikbaar:

 • medisch psycholoog
 • fysiotherapeut
 • diëtist
 • ergotherapeut