In Nederland worden de gegevens van alle patiënten met kanker geregistreerd in een landelijke databank: de Nederlandse Kankerregistratie (NKR). IKNL beheert deze databank en heeft met de ziekenhuizen afgesproken hen te ondersteunen bij hun informatieplicht hierover naar patiënten.

Patiëntenfolder NKR

De onderstaande patiëntenfolder licht toe wat de NKR inhoudt, wat er met de gegevens gebeurt en waarom registratie belangrijk is. Deze folder is geactualiseerd naar aanleiding van de Algemene verordening gegevensbescherming.

Bescherming van uw gegevens

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens, dan kunt u of degene die u wettelijk vertegenwoordigt dit aangeven bij de leidinggevende van de afdeling waar u onder behandeling bent of bij uw behandelend arts.