Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

De afdeling psychiatrie vervult een consultatieve functie binnen de Zeeuwse ziekenhuizen. Dit betekent dat de psychiaters psychiatrische zorg verlenen aan patiënten die zijn opgenomen bij een ander specialisme in het ziekenhuis.

Arts vraagt consult aan

Wanneer sprake is van een psychiatrisch ziektebeeld of het vermoeden daarvan, kan een arts binnen het ziekenhuis de psychiater in consult vragen voor psychiatrische diagnostiek en behandeladviezen.

Ziekenhuistherapie en ECT

De medisch specialisten binnen de vakgroep psychiatrie zijn S. Dogan en R. Haans. Beide psychiaters zijn gespecialiseerd in ziekenhuispsychiatrie en elektroconvulsietherapie (ECT). Het team is werkzaam in Adrz in Goes en ZorgSaam in Terneuzen. In Goes wordt onder andere ECT gegeven.

Patiënten psychiatrie

De psychiater ziet patiënten die in het ziekenhuis worden opgenomen met een lichamelijke ziekte en een psychiatrische ziekte hebben. Ook als de lichamelijke ziekte niet het gevolg is van de psychiatrische ziekte. Daarnaast ziet de psychiater mensen die als gevolg van een lichamelijke ziekte een psychiatrische ziekte krijgen.

Behandeling is belangrijk

Psychiatrische ziektes komen voor bij meer dan 25% van de patiënten die in een algemeen ziekenhuis zoals Adrz zijn opgenomen. Het hebben of krijgen van psychiatrische ziektes tijdens een ziekenhuisopname wordt geassocieerd met een hoger sterftecijfer en een langere opnameduur in vergelijking met patiënten zonder psychiatrisch ziektebeeld. Behandeling van deze ziektebeelden tijdens een opname is daarom erg belangrijk.

Onderzoeken & behandelingen
Onze zorgverleners