Revant medisch specialistische revalidatie biedt een scala aan behandelmogelijkheden voor verschillende doelgroepen. Voor een uitgebreider overzicht verwijzen wij naar de website van Revant.

Onze belangrijkste doelgroepen

  • patiënten met de gevolgen van (de behandeling van) kanker
  • verworven hersenletsel (onder andere beroerte, multiple sclerose, de ziekte van Parkinson)
  • spier- en zenuwziekten (onder andere ALS, neuropathie, Guillain-Barré, polio)
  • hart- en longrevalidatie
  • chronische pijnproblematiek
  • stoornissen van het bewegingsapparaat of een verminderd bewegingsvermogen
  • kinderen met aangeboren of verworven letsel (onder andere cerebrale parese, DCD) – enkel op locaties Reigerbos en De Wielingen
  • patiënten met de gevolgen van een trauma
  • amputatiepatiënten
  • patiënten met (multi-)orgaanfalen