De kosten van een revalidatiebehandeling worden vergoed vanuit de basisverzekering. Let hierbij wel op het eigen risico dat geldt voor uw zorgverzekering. Voor orthopedische schoenen geldt een eigen wettelijke eigen bijdrage die jaarlijks wordt vastgesteld. Voor 2018 is dit bedrag € 138,00. In de keuze van de leverancier bent u vrij.

Vergoeding zittend ziektevervoer

Het kan zijn dat u ook voor vergoeding zittend ziektevervoer in aanmerking komt, afhankelijk van uw woonplaats en de beoogde behandelduur. Vraag hiernaar bij het medisch secretariaat van de verwijzer of bij het secretariaat van Revant (0113 236 236). Wij adviseren u het aanvraagformulier zittend ziekenvervoer in te vullen en mee te nemen naar het eerste consult.