Nieuw! Luister nu aflevering 4: Zorg voor kanker van onze podcastserie Zorgopname!

De revalidatiearts en zijn team leren volwassenen en kinderen omgaan met lichamelijke beperkingen, waardoor zelfstandig functioneren in zoveel mogelijk aspecten van het dagelijks leven weer mogelijk wordt.

Werkwijze

Uw eerste gesprek in het revalidatiecentrum is altijd met een revalidatiearts. Hij onderzoekt u, bekijkt of er nog verder onderzoek nodig is en of u voor revalidatiebehandeling in aanmerking komt. Wanneer de diagnostiek rond is, bespreekt de arts met u welke behandeling van toepassing kan zijn. Afhankelijk van uw situatie worden verschillende deskundigen bij de behandeling betrokken: fysiotherapeut, ergotherapeut, bewegingsagoog, logopedist, psycholoog, maatschappelijk werker en/of activiteitentherapeut. Indien van toepassing start hierna uw interdisciplinaire behandeling.

Uw revalidatiearts en andere disciplines hebben regelmatig overleg. Zo worden de verschillende onderdelen van uw behandeling doorlopend goed op elkaar afgestemd. Bij een poliklinische behandeling bezoekt u meestal 1-3 keer per week de revalidatieafdeling, waar mogelijk voor een gecombineerde behandeling. Verder werken wij op indicatie samen met de orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker, het Centrum Indicatiestelling Zorg, SMWO, de gemeente (WMO), de verpleeghuizen in de regio, andere medisch specialisten, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen.

Onze werkwijze onderscheidt zich door het interdisciplinaire karakter; coördinator en eindverantwoordelijke van de behandeling is altijd de revalidatiearts. De behandelingen zelf vinden altijd plaats in revalidatiecentra Lindenhof, Reigerbos of De Wielingen. Het uiteindelijke doel van de behandeling is om uw herstel te bevorderen, blijvende beperkingen te voorkomen en zo optimaal mogelijk deel te nemen aan maatschappelijke activiteiten.

Behandelteam

Het behandelteam begeleidt en stimuleert u op medisch, lichamelijk, psychosociaal en arbeidskundig terrein. Samen met het revalidatieteam bepaalt u zélf de doelen van uw revalidatie en werkt u aan het behalen van die doelen. Zo haalt u het beste uit uzelf en zoekt u uw grenzen op. U traint uw lichamelijke functies en conditie en oefent vaardigheden die u thuis, op het werk, of in uw vrije tijd nodig heeft.

De samenstelling van het behandelteam kan voor elke behandeling anders zijn. Therapie kan op individuele basis zijn of als groepstherapie. De therapieën vinden plaats in behandelruimtes, de oefenzaal, de sporthal of in het zwembad. Wij vragen u ook buiten de therapietijden te werken aan uw revalidatiedoelen, door zelf te oefenen (op de afdeling of thuis).