Spreekuurlocaties

  • Revant revalidatiecentrum Lindenhof: revalidatie voor volwassenen, dagelijks spreekuur. Afspraken kunnen gemaakt worden via het medisch secretariaat via telefoon 088 735 8002.
  • Revant revalidatiecentrum Reigerbos: revalidatiecentrum voor kinderen.
    Afspraken kunnen gemaakt worden via het kinderrevalidatie-secretariaat. Telefonisch via 088 735 8003 of via e-mailadres msreigerbos@revant.nl
  • Revalidatiecentrum De Wielingen in Terneuzen: revalidatie voor volwassenen en kinderen, dagelijks spreekuur. Afspraken kunnen gemaakt worden via het medisch secretariaat via telefoon 088 735 8004
  • Verpleeghuizen (Ter Valcke, Ter Reede, ‘t Gasthuis): de spreekuren in de verpleeghuizen zijn bedoeld voor de in het betreffende verpleeghuis verblijvende patiënten. Afspraken worden gemaakt via het medisch secretariaat van het betreffende verpleeghuis.

Wachttijd

De gemiddelde wachttijd voor een eerste consult bij de revalidatiearts is 5-10 werkdagen. Dit kan echter fluctueren, afhankelijk van de bij u gestelde diagnose. Meestal kan een (multidisciplinaire) behandeling binnen 4 weken starten.