De transferverpleegkundige coördineert het ontslag van de patiënten die aansluitend op hun ziekenhuisopname zorg nodig hebben. De transferverpleegkundige verstrekt bijvoorbeeld informatie over de mogelijkheden die de thuiszorg kan bieden, de mogelijkheden van een zorghotel of tijdelijke of blijvende opname in een verzorgingshuis, maaltijdvoorziening thuis, personenalarmering en dagbehandeling of dagverzorging.

Hulp bij benodigde en gewenste zorg

Adrz heeft aandacht voor het regelen van de vervolgzorg wanneer patiënten met ontslag mogen. De behandelend medisch specialist geeft aan wanneer uw behandeling in het ziekenhuis is afgerond. Hoewel u in principe zelf verantwoordelijk bent voor de zorg na uw ontslag, zijn de transferverpleegkundigen vanzelfsprekend bereid om u te helpen bij het vinden en regelen van de voor u nodige en gewenste zorg.

Uw zorgvraag wordt altijd volgens de wet- en regelgeving beoordeeld en afgehandeld.

Meer informatie

Lees meer over de transferverpleegkundige in onze informatiefolder.