Tijdens uw opname komt er een moment dat u behandelend arts u vertelt dat de behandeling in het ziekenhuis is afgerond. Dit betekent niet altijd dat u in staat bent voor uzelf te zorgen. Soms is extra zorg in de thuissituatie nodig of is een (tijdelijke) opname in een verpleeg- of verzorgingshuis noodzakelijk.

Indien uw arts heeft vastgesteld dat u niet langer in het ziekenhuis hoeft te blijven en u in aanmerking komt voor (tijdelijke) opname in een verpleeg- of verzorgingstehuis, wordt u overgeplaatst naar die instelling waar er als eerste een plaats beschikbaar wordt gesteld.

Het kan voorkomen dat deze plaats buiten de regio valt waar u voor uw ziekenhuisopname woonachtig was. U kunt bij de instelling van plaatsing aangeven dat u voorkeur heeft voor een andere instelling en/of verblijfslocatie. De instelling zal dan samen met u en/ of uw contactpersoon in gesprek gaan of hiertoe mogelijkheden zijn.

Hoewel u in principe zelf verantwoordelijk bent voor de zorg na uw ontslag, zijn de transferverpleegkundigen bereid om u te helpen bij het vinden en regelen van de voor u nodige en gewenste zorg.

Bij een geplande opname kunt u aan de medewerker van het Opnameplein vooraf al doorgeven wanneer u een hulpvraag heeft.