Het nieuws over maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) volgt elkaar snel op. Via deze website houden we u op de hoogte.
Hier leest u het laatste nieuws en de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

U komt bij de trombosedienst als u trombose heeft gehad of een verhoogde kans heeft om trombose te krijgen. De trombosedienst controleert hoe snel uw bloed stolt. U komt daarom regelmatig bij een prikpost om bloed af te laten nemen, waarvan de stollingstijd (INR) wordt bepaald. Op basis van de stollingstijd wordt bepaald hoeveel tabletten u moet innemen.

De uitslag van laboratoriumonderzoek

De uitslag van laboratoriumonderzoek wordt doorgegeven aan uw arts. Deze interpreteert de gegevens en trekt hieruit de conclusies voor diagnose en behandeling. De uitslag en conclusies worden daarna met u besproken.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de Trombosedienst:

Ook kunt u meer informatie vinden op

Onderzoeken & behandelingen
Toon alle