Regelmatig maakt u tijd vrij om bloed te laten prikken voor de bepaling van uw stollingstijd (INR). Omdat dit een stuk eenvoudiger kan, verzorgt de Trombosedienst een training in zelfmeten.

Zelf uw stollingstijd meten

Door middel van een vingerprik en met behulp van een apparaatje, de CoaguChek, kunt u zelf, waar u ook bent, uw stollingstijd meten. Dit alles onder begeleiding van het Zelfmeet Opleidingscentrum (ZOC) Trombosedienst Zeeland van de Trombosedienst. U kunt hiervoor in aanmerking komen wanneer u een indicatie voor langdurige antistolling heeft. De training, begeleiding, verstrekking van zelfmeetapparatuur en toebehoren wordt door het ZOC verzorgd en via de basisverzekering vergoed.

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met het Het Zelfmeet Opleidingscentrum (ZOC) Trombosedienst Zeeland via 0118 425 740 of vraagt u naar deze mogelijkheid bij de Trombosedienst. Op de website Levenmettrombose.nl vindt u nadere uitleg over zelfmeten en de CoaguChek.