De wondverpleegkundigen

De wondverpleegkundigen adviseren, begeleiden en stellen een behandelplan op voor u en uw thuiszorgverpleegkundige, zodat uw wond de behandeling krijgt met de grootste kans op genezing.

De stomaverpleegkundigen

De stomaverpleegkundigen begeleiden u en uw familie in het leren omgaan met de stoma en in het helpen bij de verwerking van het krijgen van een stoma. Zij lichten u in over alle zaken waar u dan mee te maken krijgt.

De decubitusverpleegkundigen

De decubitusverpleegkundigen adviseren, begeleiden en stellen een behandelplan op voor u en uw thuiszorgverpleegkundige om decubitus (doorligwonden) te voorkomen. Of om – in het geval van decubitus – ervoor te zorgen dat uw wond de behandeling krijgt met de grootste kans op genezing.

WSD-verpleegkundigen Adrz

De WSD-verpleegkundigen van Adrz zijn: Bianca Baars, Margriet Franse, Nel van Iwaarden, Mariëtte Midavaine en Willy Tilroe.