Nieuw! Luister nu aflevering 5: Zorg voor je suikerspiegel van onze podcastserie Zorgopname!

De onderstaande folder geeft u informatie over de wond-, stoma en decubitusverpleegkundigen (WSD-verpleegkundigen). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

Begeleiding WSD-patiënten

De wond-, stoma en decubitusverpleegkundigen (WSD-verpleegkundigen) zijn verpleegkundigen die speciaal zijn opgeleid om patiënten met een stoma, met wonden of met decubitusproblemen voor, tijdens en na een ziekenhuisopname te begeleiden. De WSD-verpleegkundigen begeleiden u op de polikliniek rond controles en nazorg en geven instructies. Ook beantwoorden zij vragen die u of uw familie heeft. De WSD-verpleegkundigen zijn er voor u als patiënt, voor uw familie, voor uw huisarts en voor medewerkers van zorginstellingen.

Wondverpleegkundige

De wondverpleegkundige adviseert u in een wondbehandelplan. Dit kan zowel klinisch als poliklinisch zijn. Tevens zorgt de wondverpleegkundige voor recepten en verbandmaterialen en overdracht naar de thuiszorg.

Stomaverpleegkundige

De stomaverpleegkundige begeleidt u en uw familie in het leren omgaan met de stoma en in het helpen bij de verwerking van het krijgen van een stoma. Zij informeert u in over zaken waarmee u te maken krijgt, zoals:

 • bestellen
 • opvangmaterialen en hulpmiddelen
 • problemen
 • seksualiteit
 • sport
 • vergoeding
 • verzorging
 • voeding
 • werk
 • zelfzorg
 • zwangerschap

Decubitusverpleegkundige

De decubitusverpleegkundige is gespecialiseerde verpleegkundigen die patiënten, verpleegkundigen en artsen op de afdeling of polikliniek kunnen adviseren ten aanzien van decubitus. Zij adviseert over preventieve maatregelen die genomen kunnen worden, om zoveel mogelijk te voorkomen dat u decubitus krijgt. Ook kan zij adviseren over de juiste wondbehandeling.

Meer informatie

Meer informatie over de WSD-verpleegkundigen vindt u in de folder WSD-verpleegkundigen.