Een miskraam of een spontane abortus is het verloren gaan van de zwangerschap in de eerste zestien weken zonder ingrijpen van buitenaf. Ongeveer vijftien procent van de zwangerschappen eindigt op deze wijze.