Coronavirus en reuma

Veelgestelde vragen

Wat te doen met reumamedicatie als ik verder niet ziek ben?

Het stoppen van de medicatie voor de meeste reumapatiënten geen goede optie. Dit komt door de lange uitwasperiode van de meeste afweeronderdrukkende, ontstekingsremmende medicatie  (zoals methotrexaat, sulfasalazine en leflunomide) en biologische geneesmiddelen (zoals adalimumab, infliximab en ustekinumab). Ook ontstekingsremmende medicatie (zgn NSAID, zoals ibuprofen, naprosyne, diclofenax, etoricoxib) kunt u doorgebruiken. De beslissing kan anders zijn bij het starten van medicatie. Deze beslissing moet per individu worden afgewogen. Twijfelt u om te starten met nieuwe medicatie? Neem dan contact op met uw specialist.

Wat te doen met reumamedicatie als ik (mogelijk) een coronavirusinfectie heb?

Het algemene advies is om bij (zeer) milde klachten de medicijnen door te gebruiken. Bij matige tot ernstige infecties is het advies de reumamedicijnen tijdelijk te stoppen. Stop niet met uw reumamedicatie zonder overleg met uw arts. Dit vanwege de risico’s van een opvlamming. Diverse reumamedicijnen zoals methotrexaat en biologicals kunnen door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties.  Bij een matige tot ernstige infectie gekenmerkt door nieuwe luchtwegklachten en toenemende kortademigheid en/of koorts raden wij u aan uw volgende dosering reumamedicatie uit te stellen tot u contact heeft gehad met uw arts. Dit geldt niet voor prednisolon; een prednisolondosering mag u nooit zonder overleg met uw arts overslaan.

Kan ik NSAIDs blijven gebruiken?

Ja, u kunt NSAIDs blijven gebruiken. Er is op dit moment onvoldoende bewijs dat NSAID’s een ongunstig effect hebben op het krijgen van en/of het beloop van een COVID-19 infectie. De NVR volgt met betrekking tot het gebruik van NSAID’s en met name ibuprofen het standpunt van de KNMP.

Is het risico op infectie met het coronavirus verhoogd voor reumapatiënten?

Mensen die afweer- of weerstandonderdrukkende medicijnen gebruiken, hebben in het algemeen een iets hoger risico op infecties (griep, blaasontsteking, enz.), maar er is waarschijnlijk geen verhoogd risico op het krijgen van een corona-infectie. Als u het coronavirus oploopt, is er licht verhoogd risico dat de ziekte ernstiger verloopt. Daarom is het voorkómen van infecties extra belangrijk.

Ik krijg reumamedicatie: kan ik wel gaan werken?

Het gebruik van reumamedicatie kan door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Er zijn nog geen gegevens specifiek voor COVID-19 beschikbaar. Vanwege het mogelijk verhoogde risico op een COVID-19 besmetting worden patiënten die reumamedicatie gebruiken beschouwd als een kwetsbare groep. Volg daarom strikt de algemene maatregelen en volg de hygiënemaatregelen.
  • Vermijd ook in uw werksituatie hoogrisicocontacten en ga hierover in overleg met uw leidinggevende en/of de bedrijfsgeneeskundige dienst.
  • Werk indien mogelijk thuis of probeer uw werktijden te spreiden.
  • Houd 1,5 meter afstand van andere mensen.
Werkt u in de zorg? Dan wordt geadviseerd geen werkzaamheden te verrichten waarbij u in direct contact kan komen met patiënten met een (mogelijke) COVID-19 infectie.