Lees hier de laatste informatie over het coronavirus bij Adrz.

Cardiologie

Cardiovasculaire nazorgpoli

De polikliniek is open van maandag t/m donderdag van 09.00 uur t/m 17.00. Op de cardiovasculaire nazorgpoli werken twee gespecialiseerd verpleegkundigen. In deze folder vindt u meer informatie over deze speciale poli.

Hartfalenpolikliniek

Op de hartfalenpolikliniek kunt u terecht voor voorlichting, begeleiding en instructie met betrekking tot hartfalen. Hartfalen is een chronisch ziektebeeld dat gekenmerkt wordt door symptomen die het gevolg zijn van een verminderde pompfunctie van het hart. Op de hartfalenpolikliniek is een verpleegkundige en een verpleegkundig specialist werkzaam.

Wat is hartfalen?

Bij hartfalen is de pompfunctie van het hart verminderd. Dit kan komen door verschillende oorzaken. Bij hartfalen wordt er onvoldoende bloed rondgepompt. Meestal werkt de linkerkamer niet goed.

Er zijn 2 vormen:

  • De hartspier trekt niet krachtig genoeg samen (systolisch hartfalen). Het hart pompt per hartslag veel minder bloed rond dan normaal
  • de hartspier ontspant zich niet goed genoeg en het hart vult zich minder goed met bloed (diastolisch hartfalen). Er is minder bloed beschikbaar om rond te pompen.

In beide gevallen wordt er te weinig bloed rondgepompt. Systolisch hartfalen komt het meeste voor.

Wat doet de hartfalenverpleegkundige?

De hartfalenverpleegkundige is een verpleegkundige die specialistische kennis heeft over hartfalen. Ze kan de lichamelijke, emotionele en sociale gevolgen en eventuele andere problemen die voortkomen uit het hartfalen, met u bespreken. De verpleegkundige kan u en uw directe naasten, informatie en uitleg geven over:

  • Ziektebeeld, vaak gepaard met vermoeidheid en kortademigheid,  leefregels en risicofactoren.
  • Het belang van gebruik van medicijnen.
  • Advies over het leren omgaan met uw ziekte.
  • Aanpassen van uw leefwijze, (bijvoorbeeld: dagindeling, afwisseling van beweging en rust.
  • Verminderde inspanningstolerantie.
  • Begeleiding geestelijke en sociale gevolgen.

In sommige gevallen zal de verpleegkundige u doorverwijzen naar andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld een diëtist of maatschappelijk werker. Natuurlijk kunt u ook altijd vragen aan uw cardioloog stellen. De informatie en service van de hartfalenverpleegkundige is vooral aanvullend op de rol van de cardioloog. De cardioloog en de hartfalenverpleegkundige werken nauw met elkaar samen.

Voor een afspraak met de hartfalenverpleegkundige heeft u een verwijzing van de cardioloog nodig.

Meer informatie over de hartfalenverpleegkundige vindt u in onze informatiefolder.

Links